Publicat: 9 Noiembrie, 2018 - 14:37

Armata României sărbătoreşte, la 10 noiembrie 2018, Ziua Artileriei, marcând astfel împlinirea a 175 de ani de când, prin Porunca Domnească nr. 198 din 10 noiembrie 1843, s-a înfiinţat, în Ţara Românească, prima baterie de artilerie.

De-a lungul existenţei sale, artileria română s-a evidenţiat, nu de puţine ori, prin jertfe eroice şi fapte vitejeşti pentru apărarea identităţii naţionale. Pe câmpul de luptă artileriştii au apărat cu dârzenie pământul românesc, iar simţul datoriei le-a fost izvor de tărie în cele mai dificile momente. Onoarea, disciplina, dârzenia au fost dintotdeauna valori care îi definesc pe artileriştii români.

La ceas aniversar, ne aplecăm asupra trecutului cu datoria de a omagia memoria eroilor artilerişti care şi-au închinat viaţa slujirii patriei, pentru împlinirea idealurilor de libertate şi independenţă ale poporului român.

Artileria reprezintă un element de bază în arhitectura oricărei armate moderne. Aderarea României la NATO a adus și pentru artileriști oportunități majore de modernizare a tehnicii de luptă și a procedurilor de operare, pe baza principiului interoperabiltății cu forțele aliate. Programele de achiziții strategice planificate și derulate de Ministerul Apărării Naționale au luat în calcul și nevoile de dezvoltare ale acestei arme.  Astfel, demn de amintit aici ar fi programul “Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare – HIMARS”, care are ca obiectiv achiziția a trei astfel de sisteme pentru realizarea de “Capabilități de sprijin cu foc indirect”. Prin acest program, complementar cu cele finalizate deja sau aflate în ultimele etape de implementare, arma artilerie își va asigura compatibilitatea deplină cu structurile similare din NATO. Totodată, această capabilitate va creşte semnificativ rolul Forţelor Terestre în apărarea atât a teritoriului naţional, cât şi al Alianţei Nord-Atlantice.

Certitudinea proiectelor care descriu coordonatele dezvoltării armei artilerie este dată atât de valoarea individuală dar, mai ales, de spiritul de echipă.

Vă remarcaţi, dragi artileriști, prin rezultate foarte bune şi eficienţă în activităţile desfăşurate, iar toate acestea reprezintă rodul profesionalismului şi al dedicării dumneavoastră, atât în misiunile de pe teritoriul ţării, cât şi din străinătate.

 

Doamnelor şi domnilor, ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi profesionişti, personal civil contractual,

Tradiţiile de luptă ale armei pe care o deserviţi vă fac cinste şi, totodată, vă obligă să urmaţi eforturile de modernizare a artileriei, de perfecţionare continuă a pregătirii tactice şi de specialitate, cu scopul de a vă îndeplini cu onoare misiunile încredinţate.

La 175 de ani de la înfiinţarea Armei Artileriei, îmi revine deosebita plăcere de a vă felicita şi de a vă dori multă sănătate, dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră, putere de muncă şi consecvenţă în îndeplinirea tuturor misiunilor!

 

Tag-uri Institutii: