Publicat: 6 Iunie, 2012 - 07:49
Share

Prezentăm mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat Președintelui Republicii Italiene, Excelenţa Sa Giorgio Napolitano, urmare a cutremurelor din partea de nord a Italiei:
 
Excelenţa Voastră Domnule Preşedinte,
 
În urma evenimentelor seismice din ultimele zile, care au supus la grea încercare o parte importantă a teritoriului şi a poporului italian, dorim să exprimăm cele mai sincere sentimente de solidaritate și compasiune cu suferințele și speranțele persoanelor lovite de această calamitate.

Suntem încredințați că Italia care în aceste zile sărbătorește Ziua Republicii, în ziua de 2 iunie, va ști să găsească puterea de a acționa, cu acea Unitate Naţională care s-a consolidat de-a lungul secolelor, pentru reconstrucţia acelei părți care a fost sfâşiată de cutremur.

Poporul italian a făcut, de altfel, dovada hărniciei și a solidarității care îl caracterizează, de nenumărate ori, pe tot parcursul istoriei sale. Acestea l-au făcut faimos în lume, pentru generozitatea și bunătatea sa.
 
Biserica Ortodoxă Română, Sfântul Sinod, se unesc prin credință și speranță, în a-și exprima compasiunea cu suferințele pe care le trăiesc acum persoanele din zonele calamitate. Împărtăşim durerea pricinuită de pierderile umane şi materiale şi ne străduim să fim aproape fiecăruia dintre aceşti fraţi, pentru a-i sprijini în temerile și în încercările prin care trec, lăcrimând și suspinăm - precum Domnul Hristos în faţa mormântului lui Lazăr – împreună cu cei care au pierdut pe cei dragi, şi ne rugăm pentru cei care nu au reuşit să scape de furia cutremurului.

Compasiunea și dragostea noastră se îndreaptă în mod deosebit către acei români din Italia aflaţi mai ales în zonele afectate de cutremure, români care trăiesc, împreună cu poporul italian, drama pierderii lucrurilor dragi, a serviciului sau a stabilității materiale atât de adânc zdruncinată. Avem, împreună cu ei, convingerea că din moloz se va ridica iar un popor mai puternic, la fel de harnic şi de generos, ca înainte.
 
Vă transmitem urările noastre cele mai sincere, cu speranţa fermă ca, după această încercare, Italia să-şi regăsească entuziasmul şi dinamismul pentru a clădi un viitor mai bun și mai sigur. Noi Vă vom fi aproape, prin Biserica noastră din Italia, prin rugăciune şi prin ajutorul uman necesar pentru a contribui la imensele eforturi ale întregii naţiuni de a-i susţine şi a-i sprijini pe toţi italienii şi românii care au nevoie de toate cele necesare vieții. Suntem încredinţaţi de faptul că Dumnezeu va da putere tuturor - pentru că El nu părăsește nicidecum pe săracul care strigă, luând asupră-Și suferinţelor oamenilor pentru care nu a pregetat a-L da pe Fiul Său, Mântuitor și nădejde tare pentru întreaga omenire îndurerată.

Fie ca ziua de 2 iunie să reprezinte o zi de speranţă şi renaştere, ca astăzi poporul italian să redescopere puterea de a reconstrui o naţiune mai puternică şi mai solidară.

Excelenţei Voastre, Domnule Preşedinte, şi întregului popor italian, Vă transmitem, în numele întregului popor ortodox român şi în numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, salutul Nostru fratern.
 
† DANIEL
 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române