29 iunie 2022

Mesajul preşedintelui AEP cu ocazia Zilei Autorităţii Electorale Permanente din data de 29 octombrie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Aniversarea Zilei Autorităţii Electorale Permanente, în data de 29 octombrie, reprezintă un moment prielnic pentru a recunoaşte însemnătatea instituţiei în infrastructura democratică din România.

Anul acesta instituţia celebrează 18 ani de activitate, 18 ani de continuitate şi performanţă în domeniul alegerilor, 18 ani care reprezintă un semn de maturitate al dezvoltării Autorităţii, precum şi o dovadă a evoluţiei democraţiei din România.

Scopul, misiunea şi valorile pe care instituţia le promovează răspund nevoii legitime a cetăţenilor de a participa activ şi direct la viaţa societăţii pe care o alcătuiesc. Prin activitatea intensă şi eforturile deosebite AEP a reuşit să organizeze până în prezent 32 de procese electorale dintre care 11 au fost referendumuri naţionale sau locale. Cu fiecare proces electoral organizat instituţia a progresat şi a devenit tot mai apropiată de cetăţeni, alegerile libere şi corecte reprezentând o dovadă a recunoaşterii importanţei reprezentării intereselor acestora.

Constituţia României prevede la art. 73 alin. (3) lit. a) că prin lege organică se reglementează sistemul electoral şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

Dacă în anul 2004 aparatul propriu de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente avea un număr de 105 posturi, în prezent instituţia are un număr de 522 posturi. Merită amintit, însă, că una dintre reuşitele remarcabile ale instituţiei este aceea de a fi coagulat o comunitate mult mai numeroasă de profesionişti în alegeri care cuprinde peste 69.000 de experţi electorali şi peste 54.000 de operatori de calculator.

Organizarea cu succes a alegerilor prezidenţiale în anul 2019 şi a alegerilor locale şi parlamentare în anul 2020 a fost rezultatul experienţei acumulate de Autoritate prin organizarea proceselor electorale din România începând cu anul 2004, al interacţiunii şi schimbului de bune practici cu instituţii omoloage şi cu organizaţiile internaţionale specializate, precum IFES, ACEEEO, A-WEB, RECEF şi International IDEA, precum şi al cooperării eficiente interinstituţionale.

O dovadă a angajamentului faţă de promovarea valorilor democratice o constituie colaborarea cu organizaţiile internaţionale cu responsabilităţi în domeniul electoral. Succesiunea de acţiuni şi activităţi derulate de instituţie de-a lungul timpului atât la nivel European, cât şi la nivel mondial şi participarea Autorităţii la misiuni de observare a alegerilor au contribuit substanţial la extinderea ariei de cunoaştere a domeniului electoral prin accesarea şi înţelegerea diversităţii sistemelor electorale.

Astăzi, AEP reprezintă un adevărat reper al susţinerii democraţiei prin împlinirea dezideratului respectării standardelor şi principiilor internaţionale în materie electorală şi prin asigurarea transparenţei şi corectitudinii alegerilor.

Celebrarea Zilei Autorităţii Electorale Permanente este un prilej de recunoaştere a eforturilor şi meritelor profesionale ale tuturor celor implicaţi direct în buna organizare şi desfăşurare a alegerilor din România: instituţiile partenere, membrii birourilor electorale, observatorii naţionali şi internaţionali, reprezentanţii presei, ai societăţii civile şi ai formaţiunilor politice.

Autoritatea Electorală Permanentă va continua să contribuie în mod activ la îmbunătăţirea proceselor electorale în acord cu valorile, principiile şi standardele internaţionale şi va menţine un dialog deschis şi constant cu instituţiile omoloage, organizaţiile internaţionale, instituţiile partenere, societatea civilă, formaţiunile politice şi alegătorii, pentru armonizarea şi perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul electoral.

La mulţi ani Autorităţii Electorale Permanente!