Publicat: 26 Noiembrie, 2015 - 10:54

"România, membru fondator al Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre şi al Adunării sale parlamentare, a fost un catalizator permanent al cooperării între membrii familiei Mării Negre şi un promotor al valorilor şi principiilor care constituie, mai presus de orice demers economic, fundamentul pe care s-a clădit OCEMN.

În acest spirit, Preşedinţia română a APCEMN va sprijini toate iniţiativele şi proiectele menite să întărească stabilitatea, democraţia şi prosperitatea în regiunea Mării Negre. Este necesar să fructificăm integral atât resursele, cât şi disponibilitatea şi capacitatea Adunării de a conlucra cu alte forumuri de cooperare – internaţionale, regionale sau sub-regionale – care împărtăşesc aceleaşi valori. Se impune, totodată, mobilizarea sprijinului parlamentar pentru o mai bună valorificare a oportunităţilor oferite de politicile şi instrumentele UE cu relevanţă pentru regiune, inclusiv Sinergia Mării Negre, Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Politica Maritimă Integrată.

Un prim pas pentru realizarea întregului potenţial al APCEMN de dialog şi cooperare, în context regional şi internaţional, este creşterea eficienţei şi eficacităţii în desfăşurarea tuturor activităţilor statutare ale Adunării, astfel încât să ele devină mai relevante pentru parlamentele membre şi pentru partenerii actuali şi potenţiali.

În acest sens, Preşedinţia română propune mai multe măsuri concrete.

Mai întâi, în aplicarea recentei Recomandări a APCEMN privind principiile de bază ale legislaţiei electorale în statele membre CEMN, este important să punem un accent sporit pe activitatea de monitorizare electorală, ca dimensiune esenţială a eforturilor noastre de construire a unor societăţi mai democratice, paşnice şi cu adevărat incluzive. Participarea membrilor APCEMN la misiuni electorale în statele membre CEMN ar trebui formalizată în mod corespunzător în documentele şi procedurile Adunării, în ceea ce priveşte descrierea misiunii, aspectele logistice, evaluarea şi raportarea.

În al doilea rând, considerăm că actualul cadru de funcţionare al Adunării ne oferă spaţiul necesar şi oportunităţile pentru a ne face mai bine cunoscute realizările, pentru a împărtăşi bunele practici şi lecţiile învăţate şi pentru o autoevaluare efectivă a activităţii noastre. În acest scop, propunem - în acord cu Regulamentul APCEMN -, prezentarea în plenul Adunării a unui raport anual de activitate integrat, redactat cu sprijinul Secretariatului Internaţional, pe baza informaţiilor furnizate de parlamentele naţionale şi care să includă măsurile adoptate, rezultatele obţinute, dar şi obstacolele ce trebuie depăşite în scopul implementării recomandărilor Adunării.

De asemenea, avem convingerea că - dat fiind faptul că 13 din cei 76 de membri ai Adunării sunt femei, unele dintre ele cu funcţii de decizie, precum cea de vicepreşedinte sau de şef de delegaţie -, a sosit momentul pentru iniţierea de consultări cu privire la modalităţile optime de includere a dimensiunii de gen în componenţa, funcţionarea şi activităţile APCEMN. Adaptările necesare - în ceea ce priveşte structura şi/sau procedurile -, opţiunea de a înfiinţa o Reţea a femeilor parlamentare APCEMN şi posibilitatea iniţierii unui dialog cu structuri similare ale altor organizaţii parlamentare, ar putea fi discutate la o primă întâlnire informală a femeilor – şi a bărbaţilor, deopotrivă –, care fac parte din delegaţiile naţionale. Preşedinţia română va fi bucuroasă să găzduiască o astfel de reuniune în marja viitoarei sesiuni APCEMN de la Bucureşti.

Consolidarea identităţii şi profilului APCEMN în relaţia cu parlamentele membre, dar şi cu OCEMN şi organismele înrudite, reprezintă unul dintre obiectivele pe care le împărtăşim cu toţii. La fel de important este să continuăm să promovăm APCEMN ca partener de încredere şi actor relevant al dialogului şi al cooperării în plan regional şi internaţional.

Exercitarea simultană, de către România, a preşedinţiilor în exerciţiu ale OCEMN şi APCEMN, ne oferă oportunităţi importante pentru consolidarea relaţiei dintre Organizaţie şi Adunarea sa parlamentară, precum şi a colaborării acestora cu instituţiile Uniunii Europene.

În ceea ce priveşte APCEMN, prioritatea noastră este concretizarea dialogului cu Parlamentul European, cu accent pe promovarea activităţilor care pot facilita o mai bună valorificare, de către OCEMN şi Statele Membre, a iniţiativelor şi instrumentelor UE care au rolul de a contribui la dezvoltarea economică şi socială în regiunea Mării Negre.

Vom susţine dezvoltarea şi extinderea relaţiilor APCEMN cu alte organizaţii parlamentare în care Statele Membre sunt reprezentate, în baza valorilor şi a ţelurilor comune, dar şi a complementarităţii, un atu important al unei cooperări de succes.

Şi, nu în cele din urmă, Preşedinţia română a APCEMN îşi propune să contribuie la întărirea interacţiunii Adunării cu societatea civilă şi la apropierea de cetăţeni. Aceasta presupune o prezenţă constantă şi semnificativă în spaţiul public, un accent mai mare pe comunicare, transparenţă şi diversitatea informaţiei, pentru ca APCEMN să devină mai bine cunoscută şi pentru a facilita înţelegerea, interesul şi sprijinul publicului larg faţă de obiectivele, iniţiativele şi proiectele Adunării.

Avem deplină încredere în vocaţia şi în forţa APCEMN de a contribui la îndeplinirea aspiraţiilor popoarelor noastre pentru pace şi prosperitate, într-o Europă unită. Vă invit să vă alăturaţi eforturilor noastre pentru o preşedinţie română a APCEMN activă şi, mai ales, interactivă".