6 decembrie 2021

Mesajul Preşedintelui României, Klaus Iohannis, transmis cu ocazia celei de-a cincea ediţii a conferinţei „Black Sea and Balkans Security Forum”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 3 septembrie 2021, un mesaj cu prilejul celei de-a cincea ediţii a conferinţei „Black Sea and Balkans Security Forum”, organizate de New Strategy Center. Mesajul a fost prezentat de către Ligia Deca, Consilier Prezidenţial – Departamentul Educaţie şi Cercetare.

Vă prezentăm în continuare textul mesajului:

Cu ocazia celei de-a cincea ediţii a conferinţei „Black Sea and Balkans Security Forum”, doresc să transmit un mesaj de susţinere pentru iniţiativa think tankurilor şi a mediului academic de a organiza periodic dezbateri privind politicile publice în domeniul apărării şi al relaţiilor internaţionale.

Într-un mediu internaţional supus în permanenţă unor multiple transformări şi situaţii de criză, fie ele securitare, umanitare, sanitare, climatice sau de altă natură, construirea rezilienţei – a capacităţii de adaptare la situaţii fără precedent, cu apărarea principiilor şi a valorilor noastre fundamentale – a devenit esenţială. De aceea, pentru România rămâne extrem de importantă, în acest context, promovarea acestor valori democratice şi a statului de drept, a ordinii mondiale bazate pe reguli şi a multilateralismului eficient.

În ultimele decenii, inclusiv ca urmare a avansului tehnologic şi digital, contextul de securitate s-a schimbat semnificativ. Avantajele pe care digitalizarea societăţilor le-a adus au venit însoţite de o proliferare a tipurilor de ameninţări şi de o sporire a amplorii şi a intensităţii acestora. Astfel, faţă de sfârşitul secolului trecut, paleta de provocări cărora trebuie să le facem faţă s-a diversificat foarte mult, de la cele clasice la cele asimetrice, de la terorism la conflicte hibride, cu utilizarea pe scară largă a mijloacelor cibernetice şi a inteligenţei artificiale ori a noilor tehnici sofisticate de propagandă şi dezinformare.

Spre exemplu, una dintre lecţiile pe care le putem extrage după criza generată de pandemia de COVID-19 este aceea că rezilienţa unui stat depinde şi de acordarea unei atenţii sporite securităţii sanitare şi infrastructurilor critice care ţin de acest domeniu. Securitatea capătă, în contextul sofisticat în care operăm, valenţe tot mai complexe şi mai ample, fiind necesare reacţii, la nivel societal şi statal, pe măsură – eficiente, rapide, calibrate, vizionare.

Toate aceste categorii de ameninţări au dus la necesitatea de a regândi modelul clasic al apărării şi securităţii naţionale. Procesul de transformare a vizat inclusiv dezvoltarea unor mecanisme de adaptare şi anticipare şi o colaborare mai strânsă, în cadru multilateral sau împreună cu aliaţii noştri din Uniunea Europeană şi NATO, pentru a identifica cele mai bune soluţii în faţa acestor provocări complexe. Ceea ce vizăm este apărarea intereselor strategice care ne unesc şi scăderea dependenţei de partenerii care nu împărtăşesc valorile noastre.

Totodată, România rămâne un pol de stabilitate în regiune, care îşi poate asuma rolul de a proiecta valorile occidentale în rândul partenerilor regionali şi de a contribui la consolidarea stabilităţii în regiunea Mării Negre şi a Balcanilor de Vest. În toată această perioadă dificilă, demersurile României de sprijin pentru partenerii din regiune reprezintă o dovadă concretă a faptului că numai prin unitate şi solidaritate pot fi depăşite situaţiile de criză şi găsite cele mai bune soluţii de a avansa.

Pandemia ne-a arătat, de asemenea, că, într-un mediu globalizat, caracterizat de o abundenţă de informaţii fără precedent, pe de o parte, şi de tehnologii ale comunicaţiilor în continuă dezvoltare, pe de altă parte, publicul larg poate cu uşurinţă să ajungă la o interpretare greşită a evenimentelor. De aceea, voi susţine întotdeauna multiplicarea platformelor care îşi propun să ofere cadrul pentru un dialog informat, argumentat şi deschis, bazat pe informaţii documentate, corecte şi verificate, inclusiv în domeniile apărării şi securităţii naţionale. Organizaţiile precum New Strategy Center sunt resurse importante de expertiză şi, prin conferinţe precum cea aflată în derulare, creează un spaţiu dedicat dialogului între reprezentanţii statului şi societatea civilă.

Agenda discuţiilor care vor fi purtate în aceste zile la Bucureşti şi reputaţia de care se bucură participanţii la această dezbatere îmi confirmă faptul că există un interes major al actorilor relevanţi atât din sectorul guvernamental, cât şi din cel non-guvernamental pentru promovarea valorilor europene şi euro-atlantice. Putem, împreună, să găsim cele mai bune soluţii pentru provocările acestui secol, fie că ne referim la identificarea de noi resurse energetice, fie la înzestrarea tinerei generaţii cu abilitatea de a rezista influenţelor care urmăresc să le slăbească încrederea în democraţie sau respectul pentru drepturile omului, acestea fiind doar câteva dintre temele extrem de ofertante supuse acestei dezbateri.

Transmit mulţumirile mele organizaţiei New Strategy Center pentru abordarea unui subiect atât de necesar în această perioadă, precum rezilienţa, şi doresc mult succes lucrărilor acestei ediţii a conferinţei „Black Sea and Balkans Security Forum”!