30 septembrie 2022

Mesajul Preşedintelui României, Klaus Iohannis, transmis în cadrul deschiderii oficiale a Festivalului Internaţional de Inovaţie în Tehnologii Medicale – SSIMA 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj în cadrul deschiderii oficiale a Festivalului Internaţional de Inovaţie în Tehnologii Medicale – SSIMA 2022. Mesajul a fost prezentat de către Diana-Loreta Păun, Consilier Prezidenţial – Departamentul Sănătate Publică.

Vă prezentăm în continuare textul mesajului (traducerea în limba română şi textul original în limba engleză):

„Distinşi oaspeţi,
Doamnelor şi domnilor,

Îmi face o deosebită plăcere să ofer Înaltul Patronaj Festivalului Internaţional de Inovaţie în Tehnologii Medicale, SSIMA, ediţia 2022, în semn de recunoaştere a eforturilor organizatorilor şi a necesităţii reformării sistemului de sănătate.

Lumea este într-o continuă schimbare, iar ştiinţa, tehnologia şi inovaţia revoluţionează medicina la un nivel de neimaginat chiar şi faţă de acum 20 de ani. Efectele acestor transformări sunt majore şi au impact direct asupra vieţii noastre de zi cu zi.

Rolul decisiv al mediului academic în formarea abilităţilor noilor generaţii este incontestabil, pentru că implicarea acestui sector aduce un bagaj ştiinţific autentic la dezbaterile pe teme de actualitate. Salut, astfel, accentul pus de Festival pe educaţie şi consider că participarea mediului academic este esenţială pentru dezvoltarea competenţelor şi valorificarea lecţiilor învăţate.

Implementarea inovaţiilor ştiinţifice şi a soluţiilor tehnologice pentru realizarea Agendei de dezvoltare durabilă şi redresarea post COVID-19 necesită însă o cooperare extinsă.

Industria este, de asemenea, un jucător crucial în furnizarea de resurse inovative pentru a oferi îngrijire sigură şi echitabilă, pentru a anticipa crizele viitoare şi pentru a răspunde eficient provocărilor pe care acestea le-ar putea genera.

Pandemia de COVID-19 a arătat amploarea fenomenului globalizării. Lumea este mai conectată ca niciodată, iar împărtăşirea cunoştinţelor şi bunelor practici, schimbul de noi idei şi perspective, crearea de reţele sunt esenţiale pentru construirea unei comunităţi internaţionale care sprijină serviciile de sănătate.

Pentru a aborda problemele care ne afectează pe toţi, trebuie să lucrăm în parteneriat. Prin urmare, salut iniţiativa SSIMA pentru oportunitatea excelentă pe care o oferă profesioniştilor din domeniul sănătăţii, factorilor de decizie politică, mediului academic şi industriei de a face schimb de idei şi de a promova modele de îngrijire inovatoare.

România contribuie la efortul global de a identifica acţiuni inovatoare menite să răspundă ameninţărilor la adresa sănătăţii, să accelereze dezvoltarea şi să reducă inegalităţile în accesul la servicii de sănătate.

Am încredere că exemplul de bună practică de astăzi este doar primul dintr-un lung parcurs constructiv.

Vă doresc succes şi multă sănătate!”

*

„Distinguished guests,
Ladies and gentlemen,

It gives me great pleasure to offer the High Patronage to the International Festival of Innovation in Medical Technologies, SSIMA, 2022nd edition, in recognition of the efforts of the organizers and the need to reform the health system.

The world is constantly changing, and science, technology, and innovation are revolutionizing medicine on a scale unthinkable even 20 years ago. The effects of these transformations are significant and have a direct impact on our daily lives.

The decisive role of the academic environment in upskilling the new generations is undeniable, as the involvement of this sector brings genuine scientific baggage to the debates on topical issues. Therefore, I welcome the Festival’s emphasis on education and believe that the participation of academia is essential for developing skills and capitalizing on the lessons learned.

However, the deployment of scientific innovations and technological solutions with the larger goal of achieving the Sustainable Development Agenda and recovery from COVID-19 requires extensive cooperation.

The industry is also a crucial player in providing innovative resources to provide safe and equitable care, anticipate future crises, and respond effectively to the challenges they may generate.

The COVID-19 pandemic has shown the extent of the globalization phenomenon. The world is more connected than ever, and sharing knowledge and good practices, exchanging new ideas and perspectives, and networking are essential to building an international community that supports health services.

We need to work in partnership to tackle the issues that affect us all. I, therefore, welcome the SSIMA initiative for its excellent opportunity for healthcare professionals, policymakers, academia, and industry to exchange ideas and promote innovative care models.

Romania contributes to the global effort to identify innovative actions to respond to health threats, accelerating development and reducing inequalities in access to health services.

I trust that today’s example of good practices is only the first of a long constructive journey.

I wish you success and good health!”

Departamentul Comunicare Publică

Sursa foto Administratia Prezidentiala