Publicat: 14 August, 2019 - 06:09
Share
Reduce birocrația și  extinde accesul autoritãților și instituțiilor publice la cazierul fiscal al contribuabililor

Ministerul Finanțelor Publice reduce birocrația și  extinde accesul autoritãților și instituțiilor publice la cazierul fiscal al contribuabililor, prin sistemul informatic PatrimVem.
Având în vedere mãsurile fiscale prevãzute în Programul de Guvernare 2018-2020, respectiv simplificarea procedurilor din interiorul unei instituții publice prin intermediul mijloacelor electronice și inter-operabilitatea prin sisteme informatice care sã reducã timpul alocat de cetãțeni interacționãrii cu instituțiile statului, Ordinul ministrului Finanțelor Publice pentru modificarea și completarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autoritãților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu prevede:
Ø        Lãrgirea accesului la informaþiile cu caracter fiscal deþinute de ANAF si anume informatiile existente în cazierul fiscal (cazierul fiscal constã în transmiterea de informatii privind faptele sanctionate contravenþional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiarã);
Ø        Extinderea posibilitãții pentru autoritatea de interes public de a beneficia de aceleași servicii ca și autoritãțile și instituțiile publice prin același canal de comunicare.
Am spus încã de la început cã cei mai importanți sunt cetãțenii, contribuabilii. Toate eforturile noastre de simplificare au în vedere îmbunãtãțirea calitãții vieții românilor, atât prin creșterea veniturilor, cât și prin reducerea timpului petrecut la ghișeu.”, a precizat domnul Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice.
Proiectul de act normativ este publicat de site-ul MFP la rubrica Transparențã decizionalã.

Context:
PatrimVen reprezintã o bazã de date comunã  în care sunt colectate, agregate și puse la dispoziția utilizatorilor informații din diverse surse privind: bunurile impozabile deținute de persoanele fizice și juridice în România; veniturile impozabile ale persoanelor fizice în România; informații despre conturile deținute de persoanele fizice și juridice în instituțiile bancare din România. Utilizarea acestui sistem informatic conduce la eficientizarea activitãtilor institutionale, îmbunãtãtirea activitãtilor de administrare si vine în sprijinul cetãþenilor, care nu mai sunt nevoiti sã se deplaseze la sediul organului fiscal pentru obþinerea documentelor fiscale necesare si la unitãtile administrativ-teritoriale/instituþiile publice, dupã caz, pentru depunerea acestora.
Prin Ordinul ministrului Finanþelor Publice nr. 2632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanþelor Publice puse la dispoziþia autoritãtilor si instituþiilor publice prin sistemul informatic propriu, s-a creat cadrul legal privind posibilitatea acordãrii de cãtre autoritatea fiscalã a urmãtoarelor servicii:
ü        transmiterea datelor de identificare a institutiei de credit unde persoana are sau a avut calitatea de titular de cont;
ü        consultarea si transmiterea de informatii din declaratiile D112, privind angajatorul, venitul si contributiile de asigurãri sociale retinute de acesta pentru persoana fizicã;
ü        transmiterea adeverinței de venit a persoanei fizice, care conþine informaþii privind cuantumul si natura veniturilor obþinute de persoanã, din toate sursele, într-un an fiscal;
ü        transmiterea informatiilor privind cuantumul si natura veniturilor realizate lunar/în ultimii ani fiscali, pe fiecare sursã de venit, de cãtre persoana fizicã;
ü        consultarea si transmiterea datelor privind clãdirile, terenurile si vehiculele aflate în proprietatea unei persoane fizice, furnizate de unitãtile administrativ-teritoriale conform legii;
ü        transmiterea certificatului de atestare fiscalã (CAF) în formã electronicã;
ü        transmiterea datelor din declaratiile fiscale depuse de cãtre contribuabil, reprezentând declaratii de impunere si declaratii informative, precum si date din declaratiile recapitulative;
ü        transmiterea situatiilor financiare depuse de cãtre contribuabil.

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: