Publicat: 9 Ianuarie, 2015 - 09:17

Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Mihai Sorin Cîmpeanu, s-a întâlnit joi, 8 ianuarie, cu echipele de conducere ale celor trei federaţii studenţeşti reprezentative: Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, Uniunea Naţională a Studenţilor din România şi Uniunea Studenţilor din România. Discuţiile au vizat, în principal, stabilirea unei formule concrete şi coerente de consultare a federaţiilor studenţeşti în procesul de elaborare a actelor normative sau a politicilor sociale cu incidenţă în mediul academic. În acest sens, s-a propus înfiinţarea unui Consiliu Consultativ pentru Educaţie ca modalitate de dialog structurat şi colaborare în interesul tuturor părţilor implicate. Din acest organism ar urma să facă parte reprezentanţi ai federaţiilor studenţeşti, sindicatelor, Consiliului Naţional al Rectorilor şi angajatorilor.
Alt subiect abordat l-a constituit majorarea la 25% a nivelului de reprezentare a studenţilor în procesul de alegere a structurilor de conducere din universităţi şi în special a rectorului, dar şi a nivelului de reprezentare (de la 2 locuri la 3) în instituţii precum Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) sau Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS). Modalitatea de acordare a burselor sociale şi metodologia de finanţare instituţională pentru anul universitar 2015-2016, document aflat actualmente în dezbatere publică, au fost alte două puncte de pe agenda întâlnirii.
Din dorinţa de a continua dialogul deja instituit între părţi, ministrul Mihai Sorin Cîmpeanu şi-a exprimat totala deschidere pentru discutarea eficientă şi etapizată a temelor propuse de studenţi, lansându-le în acest sens invitaţia de a participa la reuniunea Consiliului Naţional al Rectorilor, eveniment ce se va desfăşura vineri, 16 ianuarie, la Universitatea Politehnica din Bucureşti.