Publicat: 31 Martie, 2015 - 13:20
Share

MILLENNIUM BUILDING DEVELOPMENT SRL (MBD), în calitate de proprietar al clădirii Cathedral Plaza şi al terenului pe care aceasta este construită, a luat act cu surprindere şi îngrijorare de campania calomniatoare extrem de agresivă demarată de Arhiepiscopia Romano Catolică București, prin arhiepiscopul Ioan Robu și purtătorul de cuvânt al instituției, Francisc Doboș la data de 27 martie 2015.

Nu avem cunoștință nemijlocită despre existența unei plângeri penale formulate împotriva d-nului Ioannis Papalekas care să implice modalitatea de soluționare a conflictului nostru de vecinătate cu Arhiepiscopia, însă confirmarea existenței unei astfel de plângeri calomnioase ne va determina să inițiem de îndată acțiunile civile și penale permise de lege pentru atragerea răspunderii persoanelor vinovate de un astfel de abuz grosolan.
MBD în nume personal și al reprezentanților săi legali neagă orice fel de activități ilegale desfășurate atât în ceea ce privește edificarea clădirii Cathedral Plaza, cât și în ceea ce privește încercările sale din ultimii trei ani de a obține în justiție recunoașterea existenței clădirii și a dreptului de a intra în legalitate prin emiterea unei noi autorizații de construire ce va permite funcționarea clădirii existente.

Conflictul de vecinătate între ARCB și MBD a fost inițiat și întreținut exclusiv de arhiepiscopul Ioan Robu, care a solicitat dezvoltatorului în perioada 1999-2006 atribuirea în proprietate a unor spații din clădirea ce  urma să fie edificată în apropierea Catedralei Sf Iosif.

Trebuie arătat că poziția arhiepiscoului Robu a fost inițial de susținere totală a proiectului, dezvoltatorul  acționând în permanență cu informarea acestuia - forma actuală  a clădirii și retragerea acesteia de la șosea fiind chiar rodul solicitărilor exprese ale ARCB prin reprezentantul său, care a numit un arhitect propriu, profesorul Alexandru Cișmigiu, în colectivul de specialiști care a stabilit detaliile tehnice și arhitecturale ale viitoarei clădiri.
Ulterior, urmare a neînțelegerii dintre fostul proprietar și arhiepiscopul Ion Robu, acesta din urmă a inițiat un atac furibund la adresa clădirii noastre, fără a putea nici măcar un moment face dovada vreunui prejudiciu material sau de altă natură  care să se fi produs sau care ar putea fi produs asupra clădirii Catedralei Sf. Iosif. 
Odată cu preluarea controlului asupra MBD de către d-nul Ioannis Papalekas, din iulie 2012, au fost dispuse și efectuate numeroase expertize tehnice de specialitate având ca obiect atât verificarea siguranței și structurii propriei noastre clădiri, cât și a clădirii vecine, toți experții și profesorii universitari implicați în aceste lucrări concluzionând într-un mod pozitiv și confirmând posibilitatea coexistenței și sinergiei între cele două clădiri vecine: Cathedral Plaza și Catedrala Sf. Iosif. 

Instanțele ordinare din România - Curtea de Apel Ploiești ca instanță de recurs - au recunoscut valabilitatea autorizației (ceea ce a permis finalizarea legală a construcției și recepționarea acesteia), însă urmare a unei revizuiri (cale extraordinară de atac) formulate de către ARCB, la primul termen de judecată, Curtea de Apel Suceava (unde dosarul se strămutase la cererea ARCB) a impus revenirea asupra soluției inițiale și a apreciat că autorizația ar trebui anulată.
Printr-o forțare fără precedent a cadrului legal,  ARCB, de conivență cu două persoane fizice care și-au declarat domiciliile în Târgoviște, au inițiat la Tribunalul Dâmbovița, în contradictoriu cu Primarul Municipiului București, și fără proprietara Millennium, un nou litigiu în care au solicitat obligarea la demararea lucrărilor de demolare. 
Soluția instanței dâmbovițene a fost cea scontată, urmare a unei poziții de susținere a Primarului Municipiului București și a unei declarări tardive a recursului de către aceeași instituție. În mod absolut inexplicabil, proprietarul clădirii despre a cărei demolare se discuta, MBD, nu a fost indicat ca parte și nici introdus în cauză de către instanța de judecată, soluția fiind pronunțată fără cunoștința noastră. Așadar, soluția dată de instanța dâmbovițeană nu ne este opozabilă. 

În prezent investigăm modalitatea în care a fost posibil ca Tribunalul Dâmbovița, fără citarea proprietarului clădirii, să dispună inițierea procedurilor de emitere a actelor de demolare de către Municipiul București, a unei construcții în valoare de peste 50 milioane euro aflate într-o altă localitate. 
Pe lângă modul dubitabil în care ARCB a obținut soluția de demolare,  arhiepiscopul Ioan Robu, folosindu-se de umbrela ARCB, încearcă să pună în executare silită demolarea construcției Cathedral Plaza, intervenind în același timp în procedura legală desfășurată de MBD pentru intrarea în legalitate prin emiterea unei noi autorizații în temeiul Legii 50/1991, procedura ce face obiectul unui dosar administrativ aflat pe rolul Tribunalului București, cu următorul termen de judecată la data de 01.04.2015.
Reprezentanții ARCB au încercat în mod abuziv să întârzie soluționarea acestei cauze, astfel incât la fiecare dintre ultimele 5 termene ale dosarului au abordat strategia de introducere în cauză a unor persoane private sau juridice cu cereri de intervenție în interes alăturat primarului sau propriu - ARCB -, fără a exista  însă interese reale în acest sens. 

Strategia agresivă a ARCB a culminat cu actuala plângere penală formulată către DNA, scopul cel mai probabil fiind acela de a împiedica analiza obiectivă și atentă a dosarului și a problemelor tehnice de către Tribunalul București, pe fondul cererii de intrare în legalitate. Presupunem că reprezentanții ARCB vor solicita suspendarea dosarului civil inițiat de MBD pentru emiterea actului de regularizare, până la soluționarea  problemelor sesizate prin plângerea penală abuzivă formulată împotriva primarului general, a d-nului Papalekas și, în mod surprinzător a d-nului Dragoș Bîlteanu.  
MBD și actualul său proprietar și-au manifestat permanent buna credință față de ARCB prin disponibilitatea publică de a dialoga cu reprezentanții ARCB, atât pentru a găsi o soluție amiabilă la actualul conflict dar și pentru a demara ample lucrări de consolidare a Catedralei Sfântul Iosif. Prin urmare, considerăm că practicile ARCB de intimidare a instituțiilor responsabile cu soluționarea legalității clădirii Cathedral Plaza, atât prin mijloace legale cât și prin discursul public, au atins un nou vârf, ceea ce ne determină să inițiem procedurile legale în vederea tragerii la răspundere penală și civilă a persoanelor vinovate pentru faptele prejudiciabile săvârșite.