Publicat: 8 Aprilie, 2013 - 14:03
Share

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei Internaţionale a Romilor, eveniment marcat, în mod tradiţional, la data de 8 aprilie.

Cu acest prilej, Ministerul Afacerilor Externe reiterează importanţa obiectivelor asumate la nivel naţional în sensul incluziunii cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor.  Eforturile constante depuse de autorităţile centrale pentru îmbunătăţirea situaţiei membrilor minorităţii romilor din România, coroborate cu acţiunile şi sprijinul nemijlocit al societăţii civile şi al liderilor minorităţii Roma pot influenţa în mod definitoriu schimbările la nivelul beneficiarilor direcţi ai politicilor guvernamentale şi europene.

România a dezvoltat, cu sprijinul organizaţiilor internaţionale, o expertiză consistentă în ceea ce priveşte incluziunea socială a populaţiei de etnie roma.

Ministerul Afacerilor Externe speră că rolul tuturor actorilor naţionali şi internaţionali se va concentra pe găsirea de soluţii concrete care să asigure un parcurs pragmatic şi eficient în vederea obţinerii de rezultate cuantificabile în procesul de integrare a romilor.

Ministerul Afacerilor Externe va continua să protejeze drepturile şi libertăţile tuturor cetăţenilor români, inclusiv ale celor de etnie roma, în special în contextul actual când incluziunea populaţiei de etnie roma la nivel european aduce o nouă înţelegere a dimensiunii problematicii şi o nouă abordare cu accent pe caracteristica trans-naţională a dosarului, dar şi necesitatea coroborării eforturilor autorităţilor de la nivel naţional cu cele ale Uniunii Europene.

Ziua Internaţională a Romilor a fost proclamată în 1971, cu prilejul primului Congres internaţional al romilor de pretutindeni. În statele din Europa de Est, inclusiv România, data de 8 aprilie a fost consacrată Zilei romilor din 1990.