5 iulie 2022

Ministerul Afacerilor Interne, responsabil cu finanţarea prevenirii antidrog

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Consiliul, Comisia Europeană, Parlamentul European prin Strategia Europeană Antidrog 2021-2025 – Capitolul VI. COORDONARE, GUVERNANŢĂ ŞI PUNERE ÎN APLICARE, evidenţiază următoarele; Prioritatea strategică: Asigurarea punerii în aplicare optimă a strategiei şi a planului de acţiune, coordonarea implicită a tuturor părţilor interesate şi furnizarea de resurse adecvate la nivelul UE şi la nivel naţional. Trebuie să fie asigurate participarea şi implicarea semnificativă a societăţii civile, inclusiv a Forumului societăţii civile în materie de droguri, în elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor în materie de droguri la nivel naţional, la nivelul UE şi la nivel internaţional (anexa 1 Strategie Consiliul European)

Federaţia Neguvernamentală Antidrog (FNA), Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi (FNAP-IP Bucureşti), Centrul Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile Omului (CIADO), Asociaţia Un pas spre viitor (UPSV), Asociaţia Dracula, au înaintat propunerile de finanţare a programelor societăţii civile de la bugetul M.A.I. după cum urmează;

În perioada 2009-2020, Guvernul României a alocat prin Hotărâri de Guvern, suma de 16.644 mii lei pentru programele de prevenire, consiliere antidrog ale societăţii civile. Ministerul Afacerilor Interne prin Agenţia Naţională Antidrog, a aprobat doar 312 mii lei, ceea ce reprezinte 1,9 % din suma repartizată. Efectele acestei decizii au fost dezastruoase;

Neimplementarea P.I.N. a determinat disfuncţii majore în asigurarea calităţii, eficienţei şi impactului aşteptat, informării şi consilierii populaţiei generale şi în special a consumatorilor de droguri;

– acoperirea insuficientă a programelor de prevenire antidrog a consumului de alcool şi tutun în populaţia şcolară şi a programelor de prevenire selectivă a consumului de droguri legale şi ilegale;

– acoperirea insuficientă a programelor alternative la consumul de droguri prin petrecerea timpului liber într-un mod sănătos, educaţie civică şi responsabilitate în comunitate:

– dezvoltarea insuficientă a serviciilor de tip reducerea riscurilor asociate consumului de droguri;

Federaţia Neguvernamentală Antidrog, a propus Ministerului Afacerilor Interne reconsiderarea sumelor nealocate şi distribuirea lor după cum urmează;

Anul 2021 alocare – 4.900 mii lei, 2022 – 4.350 mii lei, 2023 – 4.394 mii lei, 2024 – 3.000 mii lei. Resursele financiare pentru perioada 2021-2024, reprezintă sumele alocate şi neexecutate din cele doua H.G. de aprobare a PIN-urilor 2009-2020. Pentru anul 2015 – 4.500 mii lei de la bugetul de stat

Este decizia Guvernului, Ministerului Afacerilor Interne, dacă vor dori sa respecte principiile şi valorile Uniunii Europene, enunţate in documentele strategice antidrog sau să încurajeze dezvoltarea consumului de droguri în rândul populaţiei tinere, prin neimplicare şi nefinanţarea programelor, aşa cum s-a întâmplat în perioada 2009-2020.

Preşedinte
Gigel LAZĂR