28 mai 2022

Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice noi proiecte de lege

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice:

1. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012.

2. Proiectul Ordinului ministrului Afacerilor Interne pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 62/2017 pentru stabilirea Standardelor necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepţia şi cazarea solicitanţilor de azil

Textele proiectelor de acte normative sunt afişate şi pot fi consultate pe pagina de internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

*** Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate de primul proiect de act normativ pot fi transmise în termen de 20 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunţului, pe adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro.

Pentru cel de al doilea act normativ, propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 20 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunţului, pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro.

DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE