21 septembrie 2021

Ministerul Culturii lansează un apel de selecţie

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Culturii lansează un apel de selecţie în vederea constituirii delegaţiei de artişti care va reprezenta România la cea de-a IX-a ediţie a Jocurilor Francofoniei, organizate în perioada 19-28 august 2022, la Kinshasa, Republica Democrată Congo, de către Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF).

Jocurile Francofoniei este o competiţie culturală şi sportivă de anvergură, care se adresează artiştilor români cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani din următoarele discipline culturale: artă stradală (hip-hop, jonglerie, marionete gigant), arte vizuale (pictură, sculptură/instalaţie, fotografie), creaţie şi interpretare muzicală, poveşti şi povestitori, dans, literatură şi creaţie digitală.

Competiţia încurajează apariţia tinerelor talente artistice francofone pe scena artistică internaţională, prin evidenţierea şi punerea lor în valoare. De asemenea, Jocurile promovează originalitatea culturilor francofone în toată diversitatea lor şi susţin dezvoltarea schimburilor artistice între ţările francofone.

Candidaturile se transmit doar online, prin www.wetransfer.com, la adresa de email JocurileFrancofoniei2022@cultura.ro, într-un singur email cu titlul „Jocurile Francofoniei 2022”, până la data de 15 august.

Fişierul trebuie să conţină următoarele documente scanate:

– Cererea de înscriere – Anexa 1 şi Anexa 2;

– Biografia artistului sau grupului, în limba franceză (abordare artistică, articole de presă, fotografii, link-uri de prezentare);

– CV-ul fiecărui candidat/membru al echipei candidate;

– Copie paşaport sau carte de identitate a fiecărui candidat;

– Fotografie de profil (tip carte de identitate) a fiecărui membru al echipei;

– Portofoliu (conform documentelor specifice fiecărei discipline);

– Opis.

Calendar:

– Data limită pentru înscrierea candidaturilor: 15 august 2021

– Verificarea conformităţii administrative, respectiv a eligibilităţii cererilor: 16-20 august 2021

– Afişarea listelor cu artiştii preselecţionaţi pentru etapa a II-a: 27 august 2021

– Audieri naţionale (între juriu şi artiştii preselecţionaţi): 1-20 septembrie 2021

– Afişarea listelor cu artiştii preselecţionaţi: 24 septembrie 2021

– Transmiterea listei cu propuneri de candidaţi şi a programului de interviuri de către Ministerul Culturii către CIJF: 30 septembrie 2021

– Convocarea candidaţilor la o întâlnire videoconferinţă, conform programului transmis de CIJF: 31 octombrie 2021

– Interviuri prin videoconferinţă între juriul internaţional şi artiştii candidaţi: 1-15 noiembrie 2021

– Afişarea listei finale cu artiştii care vor reprezenta România: decembrie 2021

Documente anexate:

– Regulament de organizare a preselecţiei naţionale pentru Jocurile Francofoniei, ed. a IX-a 2022

– Anexa 1_Cerere de înscriere.docx

– Anexa 2_Declaraţie pe propria răspundere.docx

Mai multe informaţii despre Jocurile Francofoniei: www.jeux.francophonie.org