15 august 2022

Ministerul Dezvoltării a lansat în consultare publică aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Marţi, 19 aprilie 2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lansat în consultare publică următorul proiect de act normativ:

* Ordin pentru modificarea şi completarea art. 7 de la anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale.

Având în vedere prevederile:

– Regulamentului (UE) nr. 651/17.06.2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările ulterioare,

– Regulamentului (UE) 972/2020 al Comisiei din 2 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 în ceea ce priveşte prelungirea aplicării sale şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte prelungirea aplicării sale şi ajustările relevante,

– Hotărârii Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiţii iniţiale,

În temeiul art. 20 alin. (2) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite următorul

O R D I N

Art. I.- Articolul 7 de la anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 1 octombrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Intensitatea maximă admisă a ajutorului de stat regional ce poate fi acordat, pentru investiţiile iniţiale realizate în parcurile industriale, întreprinderilor mari în perioada 2022-2027, astfel cum sunt definite în reglementările din domeniul ajutorului de stat, se stabileşte după cum urmează:

a) 50% în cazul regiunilor de dezvoltare prevăzute la alin. (1) lit. c)-f);

b) 40% în cazul regiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b);

c) 30% în cazul regiunii de dezvoltare prevăzute la alin. (1) lit. g);

d) 45% pentru următoarele localităţi din judeţul Ilfov: Periş, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiştea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Baloteşti, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroeşti şi Pantelimon;

e) 35% pentru următoarele localităţi din judeţul Ilfov: Ciorogârla, Domneşti, Cornetu, Bragadiru, Dărăşti-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni şi Clinceni.”

2. Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Intensităţile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (21) pot fi majorate cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii.”

3. După alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatul (3) şi alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(3) Intensităţile maxime majorate ale ajutoarelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii nu se aplică ajutoarelor acordate pentru proiectele mari de investiţii, ale căror cheltuieli eligibile depăşesc echivalentul în lei al sumei de 50 de milioane de euro.

(4) Intensităţile maxime ale ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (21) pot fi majorate cu 10 puncte procentuale în cazul următoarelor regiuni la nivel de judeţ clasificate conform nomenclatorului unităţilor teritoriale de statistică, denumite în continuare „regiuni NUTS 3″, care s-au confruntat cu o pierdere a populaţiei de peste 10% în perioada 2009-2018: judeţele Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Sălaj şi Satu Mare (Regiunea de dezvoltare Nord-Vest); judeţul Alba (Regiunea de dezvoltare Centru); judeţele Bacău, Botoşani, Neamţ, Suceava şi Vaslui (Regiunea de dezvoltare Nord-Est); judeţele Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea şi Vrancea (Regiunea de dezvoltare Sud-Est); judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman (Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia); judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea (Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia), judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara (Regiunea de dezvoltare Vest).”

Art. II – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

M I N I S T R U,
CSEKE Attila