10 august 2022

Ministerul Dezvoltării a lansat în consultare publică mai multe proiecte de acte normative

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Vineri, 24 iunie 2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lansat în consultare publică următoarele proiecte de acte normative:

* Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind proiectarea, exploatarea şi urmărirea comportării în timp a clădirilor nZEB existente, indicativ RTC-3”
https://bit.ly/3QXaSh1

* Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind proiectarea, exploatarea şi urmărirea comportării în timp a clădirilor nZEB noi, indicativ RTC-4”
https://bit.ly/39MFb98

* Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor din lemn, Indicativ NP 005-2022”
https://bit.ly/3yhrJDI

* Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid pentru realizarea de lucrări de intervenţii integrate la clădirile rezidenţiale multifamiliale şi la clădirile publice, indicativ RTC-1”
https://bit.ly/3A1F4Bu

*Hotărâre a Guvernului pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare, reabilitare şi dotare Ansamblu Mănăstiresc Tismana (C1, C2, C3), oraş Tismana, judeţul Gorj”
https://bit.ly/39YDUw0

* Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MF 36009, 99694, 99700, 99701 aflate în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.
https://bit.ly/3xYSFGS

Serviciul Comunicare
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Sursa foto Pixabay