10 august 2022

Ministerul Dezvoltării ia măsuri pentru absorbţia fondurilor europene

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În vederea creşterii capacităţii de absorbţie a fondurilor europene şi a îndeplinirii obiectivelor din Programul de guvernare privind implementarea în termen a reformelor asumate de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Guvernul a aprobat, în şedinţa de astăzi, la propunerea Ministerului Dezvoltării, o Ordonanţă de urgenţă de modificare a cadrului legal existent pentru ocuparea cu celeritate a funcţiilor publice din cadrul autorităţilor, instituţiilor publice şi organismelor cu atribuţii în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă – a anunţat ministrul Cseke Attila.

Urgenţa reglementării este impusă de orizontul de timp determinat, respectiv 31 august 2026, dată până la care România şi-a asumat îndeplinirea a 507 jaloane şi ţinte asociate investiţiilor-cheie şi reformelor majore aferente celor şase piloni principali stabiliţi prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021.

„Prin modificările propuse, termenele de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor se reduc de la aproximativ 51 de zile calendaristice sau mai mult, în funcţie de numărul de zile nelucrătoare/sărbători legale, la 13 zile”, a precizat ministrul Cseke Attila.

În prezent, ocuparea funcţiilor publice vacante şi temporar vacante se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în condiţiile reglementate de legi speciale cu privire la posibilitatea ocupării, pe perioade determinate, a funcţiilor publice în autorităţi şi instituţii publice.

Acest act normativ reglementează instituirea, strict pe durata de implementare a PNRR, a unei norme derogatorii de la prevederile OUG nr. 57/2019 şi ale HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, prin care se reduc termenele pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi temporar vacante din cadrul structurilor cu atribuţii în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, a declarat ministrul.

Astfel, termenul instituit pentru respectarea obligaţiei de a înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la organizarea concursurilor se reduce la cel puţin 13 zile înainte de data desfăşurării probei scrise a concursului, iar anunţul privind concursul se publică pe pagina de internet a instituţiei organizatoare şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării probei scrise a concursului.

Sursa foto UDMR