15 august 2022

Ministerul Dezvoltării supune dezbaterii publice proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al ANL

Cropped close up image woman hands holding pen typing on laptop student do homework prepare essay make research, businesswoman communicate online with client solve business questions distantly concept

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Proiect de HG pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei aduce la cunoştinţa publicului textul următorului proiect de act normativ: Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
https://www.mdlpa.ro/pages/proiecthgaprobarebuget2022anl

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 15.04.2022.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

Sursa foto: Pixabay