21 septembrie 2021

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului înlocuieşte membrii CA al Germisara

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ca urmare a expirării mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administraţie al Societatii Germisara SA, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, întrunită în data de 30 martie 2021, a hotărât numirea unor noi membri pentru o perioadă de 4 luni. Aceştia au fost selectaţi din baza de CV-uri primită ca urmare a apelului făcut de MEAT către asociaţiile profesionale sau de ramură.

Astfel, noii membri numiţi ai Consiliului de Administraţie sunt:

1. Adrian Popescu – specialist resurse minerale, s-a ocupat de fundamentarea si revizuirea Politicilor Industriale Naţionale şi de supervizarea proiectelor de Dezvoltare Durabilă a Zonelor Industriale, având ca principale proiecte: monitorizarea post – implementare a programelor din Proiectul Regenerarea Socio-Economică şi Schema de Dezvoltare Socială a Comunităţilor Miniere.

2. Mirela Maria Opra – director general al S.C. Germisara S.A., a absolvit Facultatea de Finanţe si Contabilitate şi are un Master în Ştiinte Juridice.

3. Cătălin Eugen Ştirbeţiu – economist şi expert contabil judiciar, membru activ CECCAR şi al Camerei Auditorilor Financiari, având o bună cunoaştere a pieţei locale.

Obiectivele aferente perioadei de mandat sunt cele specifice perioadei incluzand: asigurarea elaborării BVC pentru anul în curs, urmărirea procedurilor de închidere a exerciţiului financiar 2020, respectiv a asigurării procesului de raportare financiară pentru anul 2020 şi a raportărilor financiare semestriale aferente 2021, precum şi promovarea unui proiect de modificare a actului constitutiv.

Fiecare administrator va prezenta la finalul mandatului un Raport de activitate privind modul de îndeplinire a responsabilităţilor şi a gradului de îndeplinire a obiectivelor. Raportul va include şi opinia administratorului în legătura cu posibilitatile de dezvoltare ale societăţii pe linii de afaceri, cu indicarea avantajului competitiv pe care societatea îl prezintă, respectiv opinia referitoare la necesitatea implementării unui plan de restructurare/ reorganizare.

Indemnizaţia brută fixă lunară a membrilor CA, stabilită prin Hotărârea AGOA din 02.02.2018 este de 3.150 lei, cu excepţia dnei Mirela Maria Opra care va primi un salariu brut lunar 8200 lei, aferent funcţiei de director general, conform reglementărilor în vigoare.

Membrii înlocuiţi au fost Claudia Benchescu, Aurel Dîncşorean şi Ovidiu Boldor.

Societatea Germisara SA este o companie deţinută în proporţie de 100% de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, al cărei obiect de activitate îl reprezintă exploatarea apelor termominerale. Are un număr de 3 angajaţi, iar în anul 2020 a înregistrat o cifră de afaceri de 238 mii lei, cu o pierdere de 172 mii lei, datorii totale 100 mii lei din care datorii la bugetul de stat în sumă de 51 mii lei.