10 august 2022

Ministerul Educaţiei a decis reluarea organizării olimpiadelor şi concursurilor şcolare

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Educaţiei a decis reluarea organizării olimpiadelor şi concursurilor şcolare, după ce acestea au fost suspendate pe durata a doi ani şcolari

Ministrul Educaţiei, Sorin Mihai Cîmpeanu, a aprobat lista olimpiadelor şi competiţiilor internaţionale pe discipline şcolare, sportive şi proiecte educative desfăşurate în România şi în străinătate cu participarea elevilor români, lista competiţiilor naţionale pe discipline şcolare şi proiecte educative care se organizează şi se desfăşoară în anul şcolar 2021-2022 şi lista activităţilor de pregătire şi selecţie a loturilor naţionale pentru participarea la competiţiile internaţionale.

Se reiau, astfel, în anul şcolar 2021-2022, organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare, după ce acestea au fost suspendate pe durata anilor
şcolari 2019-2020 şi 2020-2021.

Ca elemente de noutate, în listele aprobate se regăsesc, pe lângă olimpiadele şi concursurile pe discipline şcolare – matematică, fizică, biologie, chimie, astronomie, geografie, filozofie, informatică, lingvistică, limbi moderne etc., şi competiţii interdisciplinare de tipul concursurilor de robotică, de creativitate, de
inovare şi creaţie digitală.

Ministerul Educaţiei susţine şi recunoaşte participarea elevilor români la 76 de competiţii internaţionale, ce vor avea loc în România şi în străinătate, precum şi
organizarea şi desfăşurarea unui număr de 34 de competiţii naţionale pe discipline şcolare şi proiecte educative prin care se va asigura selecţia elevilor care vor participa la competiţiile internaţionale. Ministerul Educaţiei va organiza şi activităţile de pregătire şi selecţie a 36 de loturi naţionale în vederea participării la competiţiile internaţionale.

Listele pot fi completate şi cu alte competiţii internaţionale şi naţionale pe discipline şcolare şi proiecte educative, cu avizul Ministerului Educaţiei.

În funcţie de evoluţia pandemiei de COVID-19, Ministerul Educaţiei are în vedere completarea cadrului normativ care să permită organizarea şi desfăşurarea
olimpiadelor şi concursurilor şcolare şi în format on-line, după modelul competiţiilor internaţionale din ultimii doi ani.