30 septembrie 2022

Ministerul Educaţiei a dublat bursele sociale ale elevilor

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Educaţiei a extins perioada de depunere a cererilor în vederea acordării burselor şcolare cu două săptămâni, respectiv până în data de 14 februarie a.c.. Potrivit ordinului de ministru emis în acest sens, s-au modificat şi completat criteriile de acordare a burselor.

Astfel, toţi elevii care au beneficiat de burse sociale în semestrul I vor primi în continuare aceste burse, dar în cuantum dublat, de la 100 de lei/lună la 200 de lei/lună. În plus, de noile valori ale burselor vor beneficia şi elevii care depun solicitări doveditoare, care să ateste că se încadrează în criterii, raportat la venitul minim net pe economie actualizat pentru anul 2022 (1.524 lei), faţă de cel de anul trecut – 1.386 lei.

Conform aceluiaşi act normativ, lista documentelor justificative a fost simplificată, iar acestea îşi păstrează valabilitatea pentru întreaga durată a anului şcolar, dacă au fost depuse în primul semestru pentru obţinerea bursei sociale.

De remarcat este faptul că beneficiarii burselor sociale sunt elevii orfani, cei aflaţi în întreţinerea unui singur părinte, precum şi cei abandonaţi de părinţi şi care sunt în plasament, banii acordaţi acestor categorii de elevi nefiind condiţionate de limite ale veniturilor.

De asemenea, mai au dreptul la bursa socială elevii din mediul rural care învaţă într-o altă localitate decât cea de domiciliu, tot în regim necondiţionat de limite de venit.

Nu în ultimul rând, ordinul privind reglementarea criteriilor pentru acordarea burselor a adus, tot ca element de noutate, posibilitatea de acordare a burselor în primul semestru şi pentru elevii din clasa a IX-a.

Ministerul Educaţiei va asigura plata tuturor burselor destinate elevilor, de la bugetul de stat, prin bugetul propriu al ministerului, în vederea aplicării unitare la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ din ţară.

Consider că, prin această nouă reglementare, Ministerului Educaţiei îşi atinge pe deplin obiectivul de stimulare şi motivare a elevilor pentru actul învăţării şi obţinerii de performanţe şcolare, susţinând material, în acelaşi timp, elevii din categoriile vulnerabile, care au cu adevărat nevoie de aceste sume de bani.

Deputat PNL Cluj,
CRISTINA BURCIU