Publicat: 22 Ianuarie, 2013 - 07:39
Share

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) monitorizează constant aplicarea măsurilor pentru reducerea cazurilor de violenţă înregistrate la nivel naţional în unităţile de învăţământ preuniversitar, alături de ceilalţi factori direct responsabili de prevenirea şi combaterea acestui fenomen, informează Ministerul Educaţiei. Siguranţa în şcoală, potrivit Legii 35/2007, este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a inspectoratelor şcolare, a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau a inspectoratelor judeţene de poliţie, a Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti ori a inspectoratelor judeţene de jandarmerie şi a unităţilor şcolare.

În acest context, MEN consideră că se impune reevaluarea strategiei privind reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, adoptată de minister în 2007. În plus, regulamentul privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, aflat în circuit de avizare, conţine un capitol special destinat măsurilor de combatere a violenţei în şcoală. O componentă căreia trebuie să i se acorde importanţă sporită este cea de prevenire şi combatere a violenţei la nivelul unităţilor de învăţământ prin comisiile de coordonare şi monitorizare înfiinţate atât la nivel naţional şi judeţean, cât şi la nivelul instituţiilor de învăţământ, dar şi prin implicarea consilierilor şi psihopedagogilor şcolari în prevenirea permanentă a unor posibile acte de violenţă.

Ministerul Educaţiei Naţionale este deschis colaborării cu toate instituţiile care au responsabilităţi în acest domeniu. Între demersurile pe care MEN le recomandă în mod curent se numără dezbaterile publice cu participarea elevilor, părinţilor, reprezentanţilor comunităţilor locale şi ONG-urilor, respectiv introducerea în regulamentele de ordine internă ale şcolilor, în funcţie de condiţiile specifice, a acelor prevederi care să contribuie la reducerea posibilităţilor de apariţie a actelor de violenţă.

De asemenea, MEN valorifică rezultatele unor proiecte finanţate din fonduri europene care se referă la fenomenul violenţei în şcoli şi are în vedere iniţierea de programe de formare a cadrelor didactice în ceea ce priveşte combaterea şi gestionarea violenţei în mediul şcolar.

Le reamintim politicienilor din PDL îngrijoraţi de situaţia violenţei în mediul şcolar, că în timpul guvernării PDL, numărul actelor de violenţă s-a cifrat la peste 28.000 de cazuri, potrivit datelor centralizate în anii 2010, 2011 şi parţial 2012.