27 iunie 2022

Ministerul Educaţiei lansează a treia sesiune de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct

Rear view of large group of students raising their arms to answer the question on a class at elementary school.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Educaţiei lansează a treia sesiune de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

Ministerul Educaţiei anunţă organizarea, în perioada iunie – septembrie 2022, a celei de-a treia sesiuni a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

În urma sesiunilor 2021 şi 2022 au fost ocupate peste 80% din totalul funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, continuarea acestui demers fiind o consecinţă firească a politicii ministerului de profesionalizare a managementului şcolar.

Concursul va începe în data de 27 iunie 2022, odată cu publicarea celor 1.700 de funcţii rămase vacante. Depunerea dosarelor de candidatură este programată în prima jumătate a lunii iulie.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 8 septembrie 2022, iar interviurile vor fi susţinute în perioada 22-29 septembrie 2022.

Vă prezentăm, detaliat, calendarul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (sesiunea iunie-octombrie 2022.

Data – Activitatea

27 iunie – Publicarea funcţiilor vacante pentru care se organizează concursul Constituirea comisiei naţionale, a comisiilor de organizare la nivel judeţean şi a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere

28 iunie-17 iulie – Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă

18-21 iulie – Evaluarea dosarelor de înscriere

22 iulie – Afişarea listei candidaţilor admişi la evaluarea dosarelor

25 iulie – Depunerea solicitărilor de analiză si remedierea eventualelor erori reclamate in etapa de înscriere

26-27 iulie – Remedierea eventualelor erori la nivelul etapei de înscriere

28 iulie – Afişarea listei finale a candidaţilor admişi la evaluarea dosarelor

29 iulie – Stabilirea centrelor speciale de desfăşurare a probei scrise
Repartizarea candidaţilor pe centre

1 august – 6 sept. – Transmiterea solicitărilor ISJ/ISMB către consiliile profesorale, autorităţile locale şi companii/universităţi, în vederea desemnării membrilor comisiilor de interviu

8 septembrie – Desfăşurarea probei scrise

8 septembrie – Afişarea rezultatelor la proba scrisă

8-9 septembrie – Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

12-13 septembrie – Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă

13 septembrie – Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă

14-18 septembrie – Înregistrarea opţiunilor candidaţilor pentru unitatea la care candidează şi, în funcţie de opţiune, depunerea documentelor pentru unităţile de învăţământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n)

19-20 septembrie – Constituirea comisiilor pentru proba de interviu

21 septembrie – Publicarea graficului de desfăşurare a interviurilor

22-29 septembrie – Desfăşurarea probei de interviu

23-30 septembrie – Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba de interviu

30 septembrie – Afişarea rezultatelor finale ale concursului

3 octombrie – Exprimarea opţiunilor candidaţilor declaraţi admişi pentru mai multe funcţii/unităţi de învăţământ

4 octombrie – Validarea rezultatelor finale

5 octombrie – Emiterea deciziilor de numire

Informaţii suplimentare privind metodologia de concurs, structura probelor şi componenţa comisiilor sunt disponibile aici

https://www.edu.ro/informatii_metodologie_concurs_directori.

Sorin Mihai CÎMPEANU,
Ministrul Educaţiei

Sursa foto Pixabay