9 august 2022

Ministerul Finanţelor a realizat două jaloane înainte de termenul asumat prin PNRR

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Finanţelor a îndeplinit, înainte de termenul de 31 martie 2022, cele două jaloane asumate în cadrul componentei 8 – „Reforma fiscală şi Reforma sistemului de pensii”, reforma Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare şi le-a raportat deja coordonatorului naţional al Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

„Implementarea riguroasă şi eficientă a angajamentelor din PNRR reprezintă un obiectiv prioritar pentru România, iar Ministerul Finanţelor se află în prima linie în acest sens. Astfel, alături de colegii mei vom depune toate diligenţele pentru îndeplinirea la timp a jaloanelor şi ţintelor asumate, precum şi pentru implementarea măsurilor cuprinse în PNRR, din aria noastră de competenţă”, a subliniat Adrian Câciu, ministrul Finanţelor.

Jalonul vizând intrarea în vigoare a cadrului legal pentru înrolarea contribuabililor persoane juridice în Spaţiul Privat Virtual (SPV) a fost îndeplinit încă din 2021, prin aprobarea Ordonanţei nr. 11/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale. Actul normativ mai sus menţionat prevede obligativitatea persoanelor juridice de a se înregistra în Spaţiul Privat Virtual (SPV).

În ceea ce priveşte jalonul privind operaţionalizarea/aprobarea Planului comun de acţiune al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al Inspecţiei Muncii pentru prevenirea şi limitarea fenomenului de evaziune a muncii la gri/negru, în data de 17.02.2022 a fost aprobat planul comun de acţiune al celor două instituţii privind organizarea controalelor fiscale. Sunt vizaţi operatorii economici care prezintă un risc fiscal ridicat şi, de asemenea, cei care prezintă un risc din perspectiva utilizării muncii subdeclarate/nedeclarate. Planul va fi defalcat pe tipuri de activităţi sezoniere, în cazul în care incidenţa riscurilor menţionate este cunoscută a fi ridicată. Periodic, în baza analizelor rezultatelor obţinute, planul va fi actualizat în funcţie de rezultate.

Ministerul Finanţelor şi-a asumat prin PNRR componenta 8 – „Reforma fiscală şi Reforma sistemului de pensii”, cu un buget de 371,8 milioane de euro, iar prin îndeplinirea acestor jaloane reiterează angajamentul ferm pentru realizarea la termen şi cu rigurozitate a reformelor pentru dezvoltarea României.