Publicat: 5 Iunie, 2012 - 18:33
Share

Referitor la afirmaţiile lui Theodor Stolojan, membru al Parlamentului European, potrivit cărora „Guvernul Ponta trebuie să facă urgent rectificarea bugetului pe anul 2012” biroul de presa al presa al Ministerului Finantelor Publice face următoarele precizări:

"Potrivit prevederilor art.15 din Legea nr.69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetara, orice rectificare a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale, precum şi utilizarea sumelor reţinute în conformitate cu prevederile art.21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să aibă în vedere concluziile raportului semestrial privind situaţia economică şi bugetară publicat, precum şi opinia Consiliului Fiscal cu privire la acesta. Într-un an bugetar nu pot fi aprobate mai mult de două rectificări bugetare şi acestea nu pot fi promovate în primele 6 luni ale anului.
În acest context, Guvernul României intenţionează ca la sfârşitul lunii iulie - începutul lunii august să elaboreze un proiect de act normativ de rectificare bugetară pentru anul  2012.

     De asemenea, facem precizarea că potrivit prevederilor art.23 – litera c) din Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetara, cadrul fiscal–bugetar din strategia fiscal-bugetară poate fi revizuit în situaţia schimbării Guvernului, caz în care, la începerea mandatului unui nou Guvern, acesta va face public dacă prin programul său de guvernare se încadrează în ultima strategie fiscal-bugetară aprobată de către Parlament sau, în caz contrar, Ministerul Finanţelor Publice va elabora proiectul unei noi strategii fiscal-bugetare, care sa respecte angajamentele asumate fata de institutiile financiare internationale, creditoare ale României. 

Ca urmare, după alegerile parlamentare, noul Guvern poate revizui strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2013-2015, inclusiv cadrul de cheltuieli pe termen mediu, care va sta la baza construirii bugetului pe anul 2013.
 
Prin afirmaţiile făcute, domnul Theodor Stolojan demonstrează că nu cunoaşte suficient de bine prevederile Legii nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetara, lege care stabileşte atat reguli fiscal-bugetare cât şi reguli de întărire a disciplinei fiscal-bugetare".