Publicat: 7 Februarie, 2013 - 11:38

Potrivit prevederilor art.23 – literele b) și c), din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, nr.69/2010, cadrul fiscal–bugetar din strategia fiscal-bugetară (SFB) poate fi revizuit în situaţia în care are loc o înrăutățire semnificativă a prognozei indicatorilor macroeconomici și a celorlalte ipoteze care au fundamentat strategia fiscal-bugetară anterioară, respectiv în situația în care intervine schimbarea Guvernului, caz în care la începerea mandatului unui nou Guvern, acesta va face public dacă prin programul său de guvernare se încadrează în ultima
 strategie fiscal-bugetară aprobată de către Parlament sau nu.

In ultima situatie, Ministerul Finanţelor Publice va elabora proiectul unei noi strategii fiscal-bugetare. Consiliul fiscal consideră că situația de față este conformă cu ambele eventualități statuate în articolele de
 lege mai sus menționate și că demersul Guvernului de a actualiza varianta anterioară a strategiei este unul justificat.
 
Sursă: Bancherul.ro