9 august 2022

Ministerul Justiţiei dă asigurări că acţionează în direcţia dezvoltării şi îmbunătăţirii serviciilor judiciare

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În parteneriat cu Banca Mondială, Ministerul Justiţiei acţionează în direcţia dezvoltării şi îmbunătăţirii serviciilor judiciare

În vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii serviciilor judiciare, precum şi pentru a consolida legăturile cu partenerii internaţionali, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a avut, astăzi, 25.05.2022, o întâlnire de lucru cu Roberto Senderowitsch, practice manager la Banca Mondială, însoţit de o delegaţie de înalţi reprezentanţi ai acestei instituţii.

În cadrul discuţiilor, a fost evaluat întreg portofoliul de proiecte al Băncii Mondiale pentru sectorul Justiţie, atât proiectele aflate în derulare, cât şi două noi iniţiative.

Focalizate pe îmbunătăţirea serviciilor judiciare adresate cetăţenilor şi facilitarea accesului la justiţie, proiectele vizează dotarea instanţelor, parchetelor, ONRC şi oficiilor teritoriale cu infrastructura IT&C necesară, construirea infrastructurii fizice pentru 5 sedii de instanţă, dar şi dotarea a 72 de parchete şi a Parchetului General cu sisteme de videoconferinţă necesare audierii la distanţă.

Totodată, a fost evaluată evoluţia proiectului „Cartierul pentru Justiţie”, un proiect de investiţii de anvergură şi complexitate, considerat primul proiect postdecembrist de regenerare urbană, care are ca finalitate crearea condiţiilor optime de infrastructură pentru desfăşurarea activităţii a 23 de instituţii.

În cadrul discuţiilor, ministrul Justiţiei a apreciat buna colaborare cu reprezentanţii Băncii Mondiale în implementarea proiectelor active derulate la nivelul Ministerului Justiţiei, precum şi sprijinul constant acordat pentru realizarea obiectivelor propuse.

Totodată, au fost propuse două noi iniţiative de colaborare: Propunerea de proiect care cuprinde măsuri de transformare digitală a sistemului judiciar complementare PNRR + dezvoltarea „Cartierului pentru Justiţie” (proiectarea completă inclusiv obţinerea Autorizaţiilor de construire şi de demolare) şi infrastructura instanţelor, precum şi Propunerea pentru un nou Acord de Servicii de Consultanţă Rambursabile (RAS Agreement) între Ministerul Justiţiei şi Banca Mondială (în calitate de Consultant care va coopta propriii experţi), privind sprijinirea activă a MJ în îndeplinirea obiectivelor PNRR vizând componenta C7 – Transformarea Digitală.

În legătură cu aceste două noi proiecte, Cătălin Predoiu a precizat: „Susţinem extinderea colaborării cu Banca Mondială şi la noile iniţiative propuse care vizează în esenţă două domenii cheie de dezvoltare viitoare pentru sistemul judiciar: digitalizare şi infrastructură fizică modernă”.

****

Elemente de context:

Proiectele care se derulează în prezent între Ministerul Justiţiei şi Banca Mondială sunt:

1. Programul de Îmbunătăţire a Serviciilor Judiciare – în valoare de 65 milioane Euro, cu durata de implementare până în decembrie 2023 – împrumut rambursabil acordat de Banca Mondială;

2. Programul de regenerare urbană pentru proiectul de utilitate publică – „Cartierul pentru Justiţie” – etapa de pregătire în valoare de 2,5 milioane USD, cu durată de implementare până în mai 2023 – împrumut rambursabil acordat de Banca Mondială;

Cele 23 de instituţii propuse spre includere în „Cartierul pentru Justiţie” sunt:

1) Ministerul Justiţiei; 2) Curtea de Apel Bucureşti; 3) Tribunalul Bucureşti; 4) – 9) Judecătoriile Sectoarelor 1 – 6 – în total 6 judecătorii; 10) Consiliul Superior al Magistraturii; 11) Şcoala Naţională de Grefieri; 12) Institutul Naţional al Magistraturii; 13) Inspecţia Judiciară; 14) Ministerul Public; 15) DNA; 16) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti; 17 – 23) Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Parchetele de pe lângă cele 6 judecătorii de Sector. La acestea, se adaugă şi alte 4 instituţii specifice organizării profesiei avocaţilor, respectiv: Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR), Baroul Bucureşti (BB), Casa de Asigurări a Avocaţilor (CAA) şi Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor (INPPA).

3. Proiectul „Analiza funcţională şi strategia de dezvoltare a sistemului judiciar post 2020 (ASJ)” finanţat prin fonduri europene nerambursabile – Programul Operaţional Capacitatea Administrativă (POCA) 2014-2020. Acordul de Servicii de Consultanţă Rambursabile (RAS Agreement) între Ministerul Justiţiei şi Banca Mondială (în calitate de Consultant), cu o durată de 21 de luni de la data semnării (18 iunie 2021) şi o valoare de 16 633 450 lei. Proiectul urmăreşte elaborarea unei Strategii de dezvoltare a sistemului judiciar post – 2023 şi a Planului de acţiune aferent acesteia pe baza realizării, în prealabil, a unei analize funcţionale a sistemului judiciar. Noile documente strategice vor reprezenta instrumente esenţiale în fundamentarea şi implementarea deciziilor-cheie ce privesc administrarea justiţiei, dar şi în sprijinirea îndeplinirii responsabilităţilor Consiliului de Management Strategic.

Publicat în: 25/05/2022