27 iunie 2022

Ministerul Mediului anunţă câştigătorii concursului „Fermier Responsabil”

Surface pollution on the Leeds Liverpool Canal in Lancashire, England, UK

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), prin Unitatea de Management al Proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi (CIPN), anunţă câştigătorii concursului „Fermier Responsabil” derulat în cadrul campaniei naţionale de conştientizare a proiectului, sub sloganul APĂR APA.

În ciuda contextului pandemic ce a îngreunat derularea activităţilor în întreaga ţară, concursul „Fermier Responsabil” s-a bucurat de un larg interes în rândul fermierilor la nivel naţional.

Acest concurs a fost lansat în timpul CARAVANEI APĂR APA, o altă acţiune de amploare şi cu mare vizibilitate din cadrul proiectului CIPN.

Ajuns acum la final, concursul „Fermier Responsabil” a fost mai mult decât o competiţie. Participanţilor li s-a oferit posibilitatea de a aprofunda noile acţiuni şi reguli de bune practici agricole pentru prevenirea poluării apei cu nitraţi. Competitorii cei mai interesaţi de subiect au câştigat, în final, carduri cadou pentru achiziţionarea de materiale necesare construirii de platforme individuale de colectare a gunoiului de grajd.

Participanţii au avut 15 zile consecutive pentru a răspunde la 5 seturi de întrebări pe zi. O bună parte dintre participanţi au răspuns la întrebările din concurs doar pentru a-şi verifica cunoştinţele, iar la final au avut plăcuta surpriză de a fi şi premiaţi.

Concursul s-a bucurat de un larg interes, fiind înscrişi peste 1400 de participanţi. În funcţie de punctajul obţinut de fiecare fermier, în cele 15 zile consecutive de teste, a fost generat clasamentul final.
– Primii 10 clasaţi au primit titlul FERMIER DE TOP. Aceştia sunt fermierii care au acumulat cele mai mari punctaje (peste 378 de puncte din maximum 400) şi au câştigat carduri cadou în valoare de câte 2000 lei la un magazin de bricolaj cu puncte de desfacere în toată ţara.
– Următorii 100 clasaţi au primit titlul FERMIER RESPONSABIL şi au fost recompensaţi cu materiale promoţionale şi de informare ce confirmă contribuţia lor importantă la misiunea de reducere a poluării apelor şi mediului înconjurător.

La finalul acestei acţiuni de anvergură încheiată cu succes, putem reafirma că misiunea protejării mediului nu se sfârşeşte niciodată, ci, dimpotrivă, nevoia de a responsabiliza cât mai multă lume în această direcţie devine un obiectiv major pentru un viitor durabil.

Clasamentul integral este disponibil pe https://apanoastra.ro/fermier-responsabil/index.php.

Poluarea apei cu nitraţi din surse agricole este o ameninţare continuă la adresa sănătăţii umane, întrucât provoacă intoxicaţii grave sugarilor şi copiilor de vârste mici şi afecţiuni periculoase adulţilor expuşi la consumul îndelungat al apei cu nitraţi în exces. Lipsa de informare, faptul că nitraţii nu au gust şi nici miros, coroborate cu faptul că populaţia nu are obiceiul de a face analiza apei din fântânile de unde se aprovizionează, conduce la consumul pe scară largă a apei cu exces de nitraţi, în zonele în care pânza freatică a fost expusă la poluare. O mare parte din acest tip de poluare este generată de gospodărirea defectuoasă a gunoiului de grajd, respectiv depozitarea acestuia direct pe pământ şi împrăştierea lui în perioadele de interdicţie, când plantele nu consumă nitraţii din compost. În acest fel, nitraţii ajung direct în prima pânză freatică, de unde se alimentează majoritatea fântânilor.

Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” este parte a demersurilor Guvernului României de asigurare a implementării Directivei Nitraţi, prin care se urmăreşte reducerea poluării cu nutrienţi din surse agricole. Managementul gunoiului de grajd la nivel de comună este o preocupare principală a Proiectului, având în vedere că, la ora actuală, în România sunt peste 3 milioane de ferme mici, de subzistenţă, care nu au capacitatea de a implementa individual măsurile necesare prevenirii poluării solului şi a apei freatice.

Sursa foto: Pixabay