Publicat: 15 Iunie, 2012 - 18:27
Share

„Pentru eficientizarea activităţii, transparenţa utilizării fondurilor publice şi adapatarea acţiunilor la nevoile de dezvoltare regională, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului se află în proces de reevaluare a misiunii şi viziunii instituţiei, în concordanţă cu recomandările formulate de Banca Mondială în perioada 2010 – 2011, în urma unei analize funcţionale a ministerului” a declarat, Vineri, Marcel Boloş, secretar de stat în MDRT.

În acest sens, MDRT lucrează la o serie de acţiuni cum ar fi: consolidarea cadrului necesar pentru coordonarea integrată a strategiilor şi politicilor publice relevante pentru minister, dezvoltarea de strategii pentru fiecare domeniu de activitate al ministerului, actualizarea Master-Planului de Dezvoltare Turistică 2007-2026, introducerea de indicatori clari de performanţă pentru fiecare program al ministerului, corelarea programelor finanţate din fonduri europene cu cele finanţate de la bugetul de stat.

Secretarul de stat Marcel Boloş a prezentat stadiul implementării recomandărilor formulate de Banca Mondială  în cadrul conferinţei „Modernizarea Administraţiei Publice din România” organizată astăzi, 15 iunie 2012 la sediul Guvernului. De asemenea, Marcel Boloş i-a asigurat  pe cei prezenţi că Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va continua seria reformelor structurale, astfel încât să atigă parametri maximali de programare, eficienţă şi transparenţă.


Analizele funcţionale realizate de Banca Mondială au fost elaborate în cadrul unui proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, în baza contractului de finanţare încheiat între Secretariatul General al Guvernului, în calitate de beneficiar şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.

Scopul proiectului a fost elaborarea unei analize funcţionale a şase sectoare principale ale administraţiei publice din România în scopul fundamentării unor planuri de acţiuni pentru consolidarea eficacităţii şi eficienţei domeniilor respective, conform clauzelor şi condiţiilor Memorandumului de Înţelegere convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană (CE) la data de 29 iunie 2009. Instituţiile/sectoarele vizate în cadrul proiectului au fost: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii.