Publicat: 21 Martie, 2012 - 18:22
Share

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Alexandru Nazare, participă Joi, la Bruxelles, la Consiliul de Miniștri ai Transporturilor, Telecomunicațiilor și Energiei din Uniunea Europeană (TTE), organizat în cadrul Președinției Daneze a Consiliului Uniunii Europene.

Pe agenda Consiliului TTE vor figura subiecte ca revizuirea politicii TEN-T în perspectiva programării financiare 2014-2020 a Uniunii Europene, propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniune şi de abrogare a Directivei 96/67/CE a Consiliului (prima lectură) și impactul implementării  Directivei 2008/101/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile de aviaţie în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră.