10 august 2022

Ministrul Barna Tánczos a anunțat astăzi lansarea ghidului de finanțare din PNRR pentru programul Prima Conectare

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tánczos, a susținut astăzi o conferință de presă, în cadrul căreia a fost anunțată lansarea în consultare publică a ghidului de finanțare pentru Programul Prima Conectare, aferent Componentei 1 din PNRR – Managementul apei.
Programul “Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare” are un buget de 168 milioane de Euro și va fi derulat de Administrația Fondului pentru Mediu. Această subinvestiție are în vedere sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.
„Prima Conectare oferă un sprijin pentru persoanele vulnerabile din punct de vedere financiar și social, dar este doar o parte din reforma pe care ne-am asumat-o pe componenta Apă uzată. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și-a asumat implementarea unei reforme, prin PNRR, atât pe partea de reglementare/legiferare, cât și pe partea de finanțare, în ceea ce privește investițiile în managementul apei. Astfel, din bugetul alocat programului Prima Conectare, peste 88 400 de gospodării vor fi conectate la sistemele de apă uzată existente. Este un sprijin consistent pentru
familiile și persoanele singure, cu venituri reduse (care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie), pentru plata cheltuielilor de branşare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare. Practic, toți cei care nu și-au permis din punct de vedere financiar să se conecteze la rețelele publice de alimentare cu apă și la sistemele publice de canalizare, o vor putea face acum, prin Prima Conectare”, a declarat ministrul Barna Tánczos, în cadrul conferinței.

La începutul lunii mai, MMAP a lansat în consultare publică primele doua ghiduri pentru Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți (l.e) și Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2 000 de locuitori echivalenți, care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate.

Ca urmare a investițiilor aferente celor două ghiduri lansate, un total de 1.600 km de rețele de distribuție a apei și cel puțin 2.500 km de rețele de canalizare vor fi construite și operaționalizate în aglomerări cu peste 2.000 de locuitori echivalenți (l.e), și un total de cel puțin 12 900 de sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare și cel puțin 400 km de rețele de canalizare în total vor fi construite și operaționalizate în aglomerările mai mici de 2.000 de locuitori echivalenți, până în trimestrul doi din 2026.

Beneficiarii programului “Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare” sunt Operatorii Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată, Operatorii Regionali (OR) de Apă (în numele Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
● sunt licențiați de către ANRSC pentru operarea sistemului public de alimentare și/sau canalizare;
● acționează în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor, contract prin care autoritățile locale exercită asupra OR un ”control similar” celui exercitat asupra propriilor departamente, în parteneriat cu Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT).

Cheltuielile eligibile sunt:
a) Cheltuieli pentru realizarea branșamentelor/ racordurilor gospodăriilor la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare existent:
● lucrări de construcții și instalații necesare realizării branșamentelor la rețelele publice de alimentare cu apă și/sau realizării racordurilor la rețelele publice de canalizare;
● echipamente necesare racordării și/sau branșării, inclusiv montajul aferent acestora;
● alte costuri generale necesare implementării proiectului;
b) Cheltuieli privind informarea și publicitatea.

Bugetul total alocat Componentei C1 – Managementul apei din PNRR este de 1,462 miliarde euro.

Sursa foto Facebook Barna Tánczos