26 mai 2022

Ministrul Bogdan Aurescu a transmis un mesaj în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al ONU pe tema creşterii nivelului mărilor şi oceanelor

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministrul Bogdan Aurescu a transmis un mesaj în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al ONU pe tema creşterii nivelului mărilor şi oceanelor şi a implicaţiilor acesteia pentru pacea şi securitatea internaţionale

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a transmis luni, 18 octombrie 2021, un mesaj în cadrul reuniunii informale a Consiliului de Securitate al ONU (CS ONU), pe tema creşterii nivelului mărilor şi oceanelor şi a implicaţiilor acestui fenomen pentru pacea şi securitatea internaţionale.

Evenimentul a fost organizat la iniţiativa Vietnam, împreună cu Estonia, Franţa, Irlanda, Kenya, Niger, Saint Vincent şi Grenadine şi Tunisia, şi a fost co-sponsorizat de România, alături de Republica Dominicană, Fiji, Germania, Guyana, Malta, Mauritius, Regatul Ţărilor de Jos, Saint Lucia şi Tuvalu. Reuniunea s-a desfăşurat în persoană, la sediul ONU din New York, iar mesajul ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu a fost citit de reprezentantul permanent al României la ONU.

În mesajul său, şeful diplomaţiei române a salutat iniţiativa organizării acestei dezbateri, subliniind că reuniunea informală a CS ONU a permis aducerea în atenţia comunităţii internaţionale a implicaţiilor schimbărilor climatice, în general, şi ale creşterii nivelului mărilor şi oceanelor, în particular. A reiterat angajamentul României pentru susţinerea eforturilor globale de identificare a celor mai bune soluţii şi abordări asupra acestui fenomen, care afectează în special statele mici insulare şi cele costiere, dar şi multe alte state, fiind de interes crescut pentru comunitatea internaţională în totalitatea sa.

„Datele ştiinţifice, inclusiv cele prezentate în cele mai recente rezultate ale Panelului Internaţional al ONU pentru Schimbările Climatice (United Nations International Panel on Climate Change – IPCC), determină, fără nicio îndoială, necesitatea de a acţiona, având în vedere faptul că acestea furnizează cifre şi perspective îngrijorătoare despre cele mai serioase consecinţe pe care creşterea nivelului mărilor şi oceanelor le poate produce statelor din toată lumea. Creşterea nivelului mărilor şi oceanelor este un fenomen global şi astfel crează probleme globale, afectând comunitatea internaţională în ansamblul său. Prin urmare, ea cere soluţii globale.”

Totodată, ministrul Bogdan Aurescu a subliniat importanţa subiectului creşterii nivelului mărilor şi oceanelor ca efect al schimbărilor climatice, din perspectiva impactului asupra stabilităţii şi securităţii globale, precum şi imperativul de a utiliza instrumentele politice, juridice şi instituţionale oferite de ONU pentru adaptarea la aceste schimbări şi diminuarea impactului lor.

În mesajul său, ministrul Bogdan Aurescu – inclusiv în calitatea sa de membru al Comisiei de Drept Internaţional a ONU (CDI) şi de co-preşedinte al Grupului de Studiu al CDI pe tema relaţiei dintre creşterea nivelului mărilor şi oceanelor şi dreptul internaţional – s-a referit la demersurile CDI de a susţine eforturile comunităţii internaţionale pentru identificarea unor soluţii juridice în acest domeniu, sprijinind astfel statele care se confruntă cu probleme cauzate de creşterea nivelului mărilor şi oceanelor (de exemplu, diminuarea spaţiilor maritime şi pierderea accesului la resurse prin schimbarea poziţiei liniilor coastelor de la care se măsoară aceste spaţii).

Astfel, ministrul Bogdan Aurescu a prezentat principalele rezultate ale lucrărilor Grupului de Studiu al CDI privind „Creşterea nivelului mărilor şi oceanelor în relaţie cu dreptul internaţional”, pe care îl co-prezidează, subliniind că primul document de raportare amplă privind aspectele dreptului mării conexe subiectului creşterii nivelului mărilor şi oceanelor, elaborat anul trecut de cei doi co-preşedinţi ai Grupului de Studiu, a generat dezbateri substanţiale şi fructuoase în acest an în cadrul CDI, care se pot reflecta în contextul mai larg al ONU. Totodată, ministrul Bogdan Aurescu a informat că Grupul de Studiu va continua să analizeze implicaţiile de ordin juridic ale fenomenului în ce priveşte statalitatea şi protecţia drepturilor persoanelor afectate de fenomen.

În încheiere, ministrul Bogdan Aurescu a făcut apel la asumarea în mod pragmatic a angajamentelor privind combaterea schimbărilor climatice şi a unor măsuri pentru încetinirea şi stoparea creşterii nivelului mărilor şi oceanelor. Totodată, a subliniat urgenţa implementării acestor măsuri, inclusiv din perspectiva impactului umanitar al acestui fenomen, prin soluţii de drept internaţional, precum şi prin coordonarea răspunsurilor la nivel naţional, regional şi internaţional.

Printre vorbitorii invitaţi la reuniune au mai figurat Khaled Khiari, Asistentul Secretarului General al ONU pentru Departamentul de afaceri politice şi consolidarea păcii, reprezentanţi ai Grupului de lucru din cadrul IPCC, ai think- tankului Sustainable Pacific Consultancy, ai statelor membre ale CS ONU şi ai altor state membre ONU.

Mesajul în limba engleză al ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu, transmis în cadrul reuniunii informale a CS ONU, este prezentat mai jos:

„Mr. Chair, Excellencies, Ladies and Gentlemen,

Romania is thanking Vietnam for convening this timely debate, which my country is co-sponsoring, on such an important topic for the global community. We joined this initiative out of deep concern for the gravity and risks posed by sea-level rise.

Let me reassure you of my country’s full commitment to be part of the global efforts in addressing the risks that climate-change, in general – and sea level rise in particular – poses around the world.

We acknowledge that the most exposed and vulnerable countries and communities remain those in small island states and low-lying coastal countries. I commend their efforts to bring the matter to the attention of the UN community and to warn us about its urgency and gravity.

Scientific data, including as reflected in the recent IPCC work, undoubtedly support a call for action, as they provide worrying figures and perspectives about the most serious consequences sea-level rise can cause to countries around the world.

Sea-level rise is a global phenomenon and thus creates global problems, affecting the international community as a whole. Therefore, it requires global solutions.

Mr. Chair,

The debate today focuses on the obvious implications that climate change, and in this particular case – sea-level rise – has on security and stability around the world. This requires from all of us enhanced common responsibility to react quickly and efficiently. We should pass the phase of acknowledgement of the problem. We should use, already, all political, legal and institutional tools, provided under the UN framework, to adopt the right measures for mitigation and adaptation.
One such avenue is the effort undertaken by the UN International Law Commission to perform a mapping exercise of the legal questions raised by sea-level rise, by analyzing the existing relevant international law in accordance with the mandate of the Commission, which is to perform codification of customary international law and its progressive development. This effort could contribute to the endeavors of the international community to respond to the effects of sea-level rise and to assist States in developing practicable, effective solutions to the problems prompted by sea-level rise.

As a member of the ILC, I am Co-Chair of the Study Group of the Commission tasked with analyzing sea-level rise in relation to international law.

The Co-Chairs of the Study Group have already produced in 2019 a First Issues Paper focusing on the law of the sea aspects related to sea-level rise, which generated ample and fruitful debates in the ILC this year and will surely be the basis, shortly, of a similar debate in the Sixth Committee.

The Study Group will further analyze other important legal aspects connected with sea-level rise, namely issues related to statehood and to the protection of persons affected by this phenomenon, which, together with the law of the sea aspects, are all very relevant from the perspective of ensuring legal stability, certainty, predictability – in other words, contributing to peace and security in the world.

Mr. Chair,

In light of the acute challenges raised by the rise in the sea-level,

* We should all live up to the commitments undertaken in relation to climate change and engage in meaningful environmentally friendly policies in order to slow down and eventually stop the rise in the sea-level;

* We should acknowledge that part of the urgent answer must be addressing the increasing humanitarian consequences of sea-level rise and to this end imagine specific tools that could prompt rapid response;

* We should explore what international law solutions are necessary in order to address in an effective manner the legal problems related to the rising sea levels;

* We should constantly plea for coordinated responses at national, regional and international level, for involvement of all competent agencies and institutions to tackle the effects of sea-level rise;

* We should continue keeping this matter under political scrutiny, including by the Security Council.

Thank you, Mr. Chair.”

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Relaţii cu Mass-media