6 iulie 2022

Ministrul Bogdan Aurescu l-a primit pe Secretarul General al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministrul Bogdan Aurescu l-a primit vineri, 28 ianuarie 2022, pe Secretarul General al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, aflat într-o vizită oficială în ţara noastră, la invitaţia Prim-ministrului României. Vizita Secretarului General al OCDE este prima vizită într-o ţară aspirantă după adoptarea, la 25 ianuarie 2022, a deciziei Consiliului OCDE referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu România.

Cu prilejul vizitei a fost lansat studiul economic de ţară pentru România („Economic Survey of Romania”, detalii aici), elaborat de Departamentul Economic al Organizaţiei.

Cu prilejul discuţiei, ministrul Bogdan Aurescu a salutat rezoluţia Consiliului OCDE din 25 ianuarie 2022 privind deschiderea discuţiilor de aderare cu România şi a apreciat că decizia recunoaşte eforturile de pregătire ale României, cât şi voinţa expresă a OCDE şi a membrilor săi de a-şi consolida expertiza globală prin cooptarea unui nou partener care împărtăşeşte acelaşi set de valori, principii, standarde şi bune practici economice.

Totodată, şeful diplomaţiei române a evidenţiat faptul că deschiderea discuţiilor de aderare reprezintă un succes politico-diplomatic şi un rezultat al eforturilor consecvente ale diplomaţiei române şi ale întregului spectru instituţional din ultimele decenii, intensificate în ultimul an, în scopul apropierii României de standardele şi practicile OCDE, recunoscute la nivel global ca etalon al bunei guvernanţe în economiile dezvoltate.

De asemenea, ministrul Bogdan Aurescu şi Secretarul General Cormann au efectuat o scurtă trecere în revistă a celor mai recente proiecte de cooperare ale României cu OCDE, cu impact pozitiv pentru ameliorarea permanentă a guvernanţei economice în ţara noastră. Exemple recente în acest sens includ demararea şi finalizarea a două analize de tip „peer review” privind codurile OCDE de liberalizare a mişcărilor de capital şi a operaţiunilor curente invizibile, respectiv guvernanţa corporativă a întreprinderilor de stat, alături de acordarea de contribuţii financiare voluntare pentru finanţarea a două proiecte OCDE privind sprijinirea transformării digitale a IMM-urilor din ţările Parteneriatului Estic, respectiv stimularea investiţiilor pentru dezvoltare în statele Comunităţii Economice a Statelor din Africa de Vest / ECOWAS.

Aceste proiecte confirmă, totodată, implicarea tot mai strânsă a instituţiilor româneşti în activitatea structurilor OCDE şi ataşamentul ţării noastre faţă de obiectivele prioritare ale Organizaţiei. În context, Secretarul General al OCDE a reiterat aprecierea pentru rezultatele obţinute de România în cooperarea cu structurile Organizaţiei şi în pregătirea candidaturii.

Ministrul român al afacerilor externe şi Secretarul General al OCDE au avut, de asemenea, un schimb de opinii în legătură cu paşii următori din cadrul procesului de aderare, inclusiv elaborarea de către Secretariatul OCDE a foii de parcurs pentru România („Accession Roadmap”), care va cuprinde o serie de capitole sectoriale de negociere şi criterii clare de îndeplinit în următorii ani.

Ministrul Bogdan Aurescu a reiterat, cu acest prilej, angajamentul politic larg al României faţă de finalizarea cu succes a obiectivului aderării şi a confirmat faptul că ţara noastră este pregătită pentru demararea discuţiilor de aderare şi pentru asumarea obligaţiilor de membru al organizaţiei. De asemenea, au fost discutate evoluţiile regionale recente, iar ministrul Bogdan Aurescu a pledat pentru examinarea posibilităţii implicării OCDE în acordarea de expertiză Republicii Moldova.

Informaţii suplimentare
Înfiinţată în 1961, OCDE este un for interguvernamental dedicat identificării, diseminării şi evaluării aplicării politicilor publice potrivite pentru asigurarea creşterii economice sustenabile şi stabilităţii sociale. Cei 38 de membri ai OCDE (din care majoritatea europeni) sunt state dezvoltate, deţinând peste 70% din producţia şi comerţul globale şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe.

Aderarea României la OCDE este un obiectiv strategic de politică externă, care a întrunit sprijinul transpartinic al guvernelor post-decembriste ale României. Ţara noastră şi-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE în aprilie 2004, candidatură care a fost reiterată în mai multe rânduri.