23 mai 2022

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, se alătură campaniei Departamentului pentru Relaţii Interetnice #UniţiContraUrii

Distribuie pe rețelele tale sociale:

„Pandemia a adâncit fricile oamenilor prin crearea unei stări de incertitudine şi a favorizat discursul instigator la ură ca urmare a creşterii anxietăţii populaţiei.

Carantinarea statelor şi cifrele privind răspândirea virusului au încurajat discursul xenofob sub argumentele medicale. Arta, însă, are rolul de a media, de a diminua sentimentul de înstrăinare faţă de celălalt şi de a reconstrui umanitatea. Arta este un instrument care ne uneşte împotriva urii! Felicit echipa Departamentului pentru Relaţii Interetnice, coordonată de doamna Secretar de Stat LaczikĂł Enikő pentru că, într-un moment de reconstrucţie socială, prin campania #UniţiContraUrii reafirmă devotamentul pentru a fi împreună, ca neam, ca europeni, ca oameni.” a declarat ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu.

#UniţiContraUrii
Campanie de informare şi conştientizare publică privind atitudinile generatoare de discurs incitator la ură sau de infracţiuni motivate de ură etnică şi rasială (21 mai – 2 august 2021).

Constituţia României, astfel cum este prevăzut la Titlul II, Capitolul I, articolul 16-Egalitatea în drepturi, alin. (1) şi (2): „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege.(…)”
Suntem uniţi contra urii, #diversitateareuneşteidentităţi, iar protejarea, respectarea şi apărarea drepturilor de care dispunem, în calitatea noastră de cetăţeni este o prerogativă esenţială într-o societate democratică.

Prin campania „Uniţi contra urii” ne alăturăm demersului iniţiat de Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi condamnăm cu fermitate orice tip de manifestare de ură, considerăm că mesajele ce conţin narativ antisemit, antirom, atitudini rasiste, incitarea la ură, xenofobia si ameninţările trebuie sancţionate cu celeritate de către autorităţile cu atribuţii în acest domeniu, prin aplicarea legislaţiei în vigoare în acest sens.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, astfel cum este prevăzut la art. 369 din Codul Penal: „Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.” Ca urmare a solicitării adresate României de către Comisia Europeană, în octombrie 2020, de a transpune integral legislaţia UE ce incriminează discursul de incitare la ură şi infracţiunile motivate de ură, regăsim Proiectul de Lege PL-x nr. 134/2021, pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, în formă adoptată de către Senatul României. Modificarea articolului 369 din Codul Penal, priveşte sensul extinderii sferei sale de aplicabilitate şi adaptarea conţinutului acestuia la noile realităţi sociale.

Nu rămâneţi indiferent! Dacă aţi fost victimă a unei infracţiuni motivate de ură etnică sau rasială, săvârşită atât în mediul offline cât şi în cel online, vă încurajăm să vă exercitaţi drepturile de care dispuneţi, garantate constituţional, adresând plângere organelor competente în acest sens pentru sancţionarea celor responsabili, dar şi în sensul combaterii şi prevenirii unor astfel de comportamente antisociale în viitor.