Publicat: 30 Ianuarie, 2013 - 18:16

În data de 28 şi 29 ianuarie 2013, Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, Dan Şova, s-a întâlnit cu reprezentanţii Camerei de Americane de Comerţ în România – AmCham şi cu reprezentanţii Băncii Mondiale.

În cursul discuţiilor au fost abordate teme legate de înfiinţarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine şi de atribuţiile acestuia în domeniile coordonării şi implementării marilor proiecte de infrastructură, al parteneriatelor public-privat, precum şi al investiţiilor străine.

Ministrul Dan Şova a arătat care este abordarea Guvernului României în domeniul refacerii în regim de urgenţă a cadrului normativ privind parteneriatul public privat, prin abrogarea actualei legi, puternic criticate atât de Comisia Europeană cât şi de reprezentanţii mediului de afaceri, şi promovarea unui nou act normativ care să aducă claritate şi simplitate în domeniu, în conformitate cu cele mai bune practici la nivel european şi internaţional.

Atât AmCham cât şi Banca Mondială şi-au manifestat disponibilitatea de a sprijini Departamanetul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine în acest demers, oferindu-se să pună la dispoziţia Guvernului expertiza şi resursele lor în vederea sprijinirii procesului de redactare şi implementare a noului cadru de reglementare, apreciindu-se rolul economic extrem de pozitiv pe care l-ar putea juca o dinamizare a sectorului public prin promovarea de proiecte de dezvoltare a infrastructurii cu atragerea de finanţare privată semnificativă.

În ce priveşte marile proiecte de infrastructură, Ministrul Dan Şova a menţionat faptul că la nivelul Guvernului este în proces de redactare o listă de proiecte de infrastructură prioritare, care, datorită fie lipsei finanţării corespunzătoare, fie unui grad ridicat de complexitate tehnică şi juridică, nu au putut fi realizate în ultimii ani de către entităţile publice care le promovează şi pentru care se va analiza oportunitatea deciziei de transferare a responsabilităţilor de pregătire şi implementare la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin hotărâre a Guvernului.

 Nu în ultimul rând s-a discutat despre rolul foarte important al nou-înfiinţatului Departament ca autoritate publică cu atribuţii de Punct Unic de Contact pentru marile investiţii străine directe, Guvernul considerând că importanţa deosebită pentru dezvoltarea economică a României pe care o au investiţiile străine directe justifică măsura desemnării unui ministru ca fiind direct responsabil de legătura dintre marii investitori străini, prezenţi sau care doresc să fie prezenţi în România, şi toate autorităţile publice centrale şi locale, în scopul îmbunătăţirii proceselor administrative de care depinde atragerea, derularea şi finalizarea cu succes a investiţiilor străine.