Publicat: 29 Ianuarie, 2013 - 18:36

Luni, 28 ianuarie 2013, s-a desfăşurat la Bruxelles Consiliul Agricultură/Pescuit al Uniunii Europene, care a reunit miniştri ai agriculturii și pescuitului din statele membre. Din partea României, a participat la reuniune, Lucia Ana Varga, Ministru Delegat pentru Ape, Păduri și Piscicultură.

 Componenta pescuit din cadrul Consiliului acoperă legislația din domeniul pescuitului, stabilește capturile totale anuale permise și cotele pentru fiecare specie, în scopul unui pescuit durabil și viabil din punct de vedere economic. Pentru a asigura acest lucru, se are în vedere protejarea și conservarea resurselor acvatice printr-o exploatare durabilă astfel încât să se asigure un nivel de trai echitabil celor care depind de activitățile de pescuit, să ia în considerare interesele consumatorilor și să fie, în același timp, viabil din punct de vedere economic.
 Subiectele de pescuit aflate pe agenda Consiliului din 28 ianuarie au vizat pachetul de reformă a politicii comune a pescuitului. În acest context președinția irlandeză și-a prezentat obiectivul ambițios de a obţine un acord politic până la finalul mandatului său.
 
România a indicat sprijin pentru programul președinției irlandeze. În cadrul intervenției sale, Lucia Ana Varga, Ministru Delegat Ape, Păduri și Piscicultură a declarat că “pentru România, sunt de asemenea prioritare  sprijinirea pescuitului costier și la scară redusă şi acvacultura de apă dulce ca obiective ale Politicii comune în domeniul pescuitului.” În același timp, România a solicitat alocări financiare suficiente pentru aceste sectoare prioritare.

În ce priveşte îmbunătățirea condiţiilor pentru absorbţia fondurilor, România a solicitat aplicarea regulii N+3 cel puţin pentru primii trei ani ai viitoarei perioade financiare, susținând propunerea Bulgariei.
De o manieră orizontală, România a respins introducerea absorbţiei fondurilor între criteriile de alocare a fondurilor în viitoarea perioadă de programare. 
Lucia Ana Varga, Ministru Delegat Ape, Păduri și Piscicultură, a mai declarat: „România consideră că exploatarea durabilă a resurselor ar trebui să aibă la bază măsuri de reducere a impactului activităţilor de pescuit asupra mediului. Promovarea flotei costiere şi de mici dimensiuni susține acest deziderat datorită beneficiilor aduse comunităţilor locale și mediului.”

Pe agenda discuțiilor din Consiliului Agricultură/Pescuit s-au aflat următoarele subiecte privind pescuitul: schimb de opinii despre pachetul privind reforma politicii comune de pescuit, propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind politica comună în domeniul pescuitului, propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură, propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, propunerea de regulament a Parlamentului European și Consiliului privind măsuri tehnice și de control în Skagerrak și modificarea Regulamentului (CE) nr. 850/98 și Regulamentului (CE) nr. 1342/2008, precum și stadiul consultărilor bilaterale UE – Norvegia. În cadrul reuniunii, Președinția irlandeză și-a prezentat și programul în domeniul pescuitului.