Publicat: 19 Februarie, 2020 - 10:35

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), ca autoritate la nivel central responsabilă cu dezvoltarea teritorială durabilă, a iniţiat un proces complex de îmbunătăţire a cadrului de reglementare, de finanţare şi de politici pentru prevenirea hazardurilor naturale cauzate de alunecările de teren şi cutremure. În acest sens, MLPDA susţine iniţiativele care contribuie la conştientizarea de către populaţie a riscurilor şi a măsurilor pentru prevenirea şi diminuarea acestora, precum şi cele care contribuie la educarea populaţiei.

Una dintre aceste iniţiative o reprezintă platforma de cooperare între state din Europa şi sudul Mediteranei, în domeniul dezastrelor naturale şi tehologice EUR-OPA Major Hazards Agreement, înfiinţată, în conformitate cu Rezoluţia (87) 2, în 1987, de către Comitetul Miniştrilor Consiliului Europei, şi în cadrul căreia România, prin MLPDA, a aderat în anul 2015.

Domeniul de competenţă al platformei acoperă, în special, reducerea riscului la dezastre, schimbul de bune practici şi cunoştinţe în domeniul prevenirii, pregătirii, gestionării riscurilor şi analizei post-criză.

Principalele obiective ale EUR-OPA le reprezintă atât consolidarea şi promovarea cooperării între statele membre într-un context multidisciplinar pentru a asigura o mai bună prevenire şi protecţie împotriva riscurilor, cât şi o mai bună pregătire în caz de catastrofe naturale sau tehnologice majore.

Sub egida EUR-OPA, se desfăşoară Olimpiada "BeSafeNet", adresată elevilor de liceu şi iniţiată şi organizată de statul membru Cipru. Acest concurs le oferă posibilitatea elevilor participanţi de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele referitoare la hazardurile naturale şi tehnologice şi apărarea în faţa acestora.

În anul 2019, locurile I şi III au fost câştigate de România (locul I - Liceul teoretic "Aurel Vlaicu" din Orăştie şi locul al III-lea - Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân"), iar premiile acordate au constat în sume de bani acordate unităţilor de învăţământ câştigătoare, instrumente electronice, dar şi posibilitatea efectuării de către respectivii elevi a unei vizite la sediul Consiliului Europei din Bruxelles.

În acest an, aflat la ce-a de-a doua ediţie, concursul îşi propune să adune reprezentanţi din mai mult de 140 de şcoli din statele membre EUR-OPA, iar înscrierile se pot face urmărind paşii indicaţi aici, data limită de înscriere în concurs fiind 28 februarie 2020, ora 9.00 GMT.