21 octombrie 2021

MMAP a demarat procedura de consultare publică pentru ordinul de ministru privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de păsări

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În vederea respectării obligațiilor prevăzute de lege, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat și publicat, în procedură de consultare publică, proiectul ordinului de ministru privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de păsări de interes cinegetic la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 2021 – 14 mai 2022.
Obligația legală de a emite acest act normativ este prevăzută în Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, la art. 6 alin. (1) lit. f). Potrivit prevederilor, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are obligația de a stabili şi aproba, anual, cotele de recoltă pentru speciile de faună sălbatică de interes cinegetic la care vânătoarea este permisă.
Proiectul de OM a fost elaborat cu sprijinul reprezentanților societății civile din Societatea Ornitologică Română și este fundamentat de statutul de conservare al speciilor și efectivele evaluate, conform studiilor științifice cuprinse în raportările Statelor Membre transmise în baza art. 12 al Directivei Păsări a Uniunii Europene. Criteriul fundamental avut în vedere pentru speciile care fac obiectul acestui OM se referă la statutul de conservare al fiecărei specii în parte. Astfel, s-a avut în vedere exclusiv statutul „Least concern” (preocupare minimă).
Rapoartele pot fi consultate pe site-ul Comisiei Europene, la adresa: http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=ro/eu/art12/envxtwkg/RO_birds_reports_20200727-125003.xml&conv=612&source=remote#A247_B.
În plus, pentru a asigura și mai mult decât în anii precedenți un management sustenabil al speciilor de păsări, în proiectul de ordin se stabilește, în premieră, un număr maxim de exemplare/zi/ vânător, care pot fi recoltate, pentru fiecare specie în parte.

Proiectul de OM, anexele și toate documentele aferente au fost publicate la adresa: http://www.mmediu.ro/articol/proiectul-de-ordin-privind-aprobarea-cotelor-de-recolta-la-unele-specii-de-pasari-admise-la-vanatoare/4362
Invităm toți factorii interesați să ne transmită puncte de vedere, întrebări, opinii sau sugestii de modificare utilizând datele de contact specificate în anunț.