25 iunie 2022

Mobilitate electrică – soluţia de viitor în zonele urbane

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru este – din luna august 2019 – membră a consorţiului care implementează proiectul E-MOB: „Acţiuni integrate pentru creşterea e-Mobilităţii în Regiunile din Europa”, finanţat în cadrul programului Interreg Europe. Consorţiul are ca obiectiv îmbunătăţirea soluţiilor de mobilitate electrică, prin integrarea acestora în sistemele publice de transport a pasagerilor.

În calitate de partener al acestui proiect european, ADR Centru a organizat recent întâlnirea Grupului de lucru al proiectului E-MOB. Întâlnirea a avut ca scop, pe de o parte, prezentarea şi consultarea actorilor regionali cu privire la direcţiile strategice privind promovarea eco-mobilităţii urbane multinodale durabile, ca parte a tranziţiei către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, iar pe de altă parte de a prezenta exemplele de bune practici care pot fi transferate la nivelul Regiunii Centru.

„În cadrul întâlnirii au fost prezentate celor peste 40 de participanţi exemple de bune practici de la nivel regional şi abordarea propusă de noi în Programul Operaţional Regional Centru 2021-2027 pentru mobilitatea urbană. S-a pus accent pe exemplele europene de bune practici din cadrul proiectului E-MOB, fiind discutat planul de acţiune pentru îmbunătăţirea instrumentelor de politică la nivelul regiunii noastre în domeniul mobilităţii electrice. În sesiunile de discuţii au fost incluse intervenţii ale reprezentanţilor municipiilor şi oraşelor din Regiunea Centru, care au prezentat experienţe şi provocări în dezvoltarea urbană integrată, plecând de la propriile strategii şi finanţările accesate în perioada de programare 2014-2020. În aceste condiţii, întâlnirea de lucru de la Braşov a fost foarte utilă, cu atât mai mult cu cât au fost prezentate efectiv soluţiile de mobilitate nepoluantă din acest mare oraş al Regiunii Centru”, a declarat domnul Simion Creţu, Director General ADR Centru.

Exemple de bune practici transferabile în Regiunea Centru

Primul exemplu de bună practică provine din Austria, regiunea Vorarlberg. În 2008 autorităţile locale au decis să-şi acopere 100% din necesarul de energie din surse regenerabile până în 2050, inclusiv întregul sector al mobilităţii. Proiectul VLOTTE a început cu o finanţare publică-privată având ca obiectiv cheie pregătirea pieţei pentru vehiculele electrice şi testarea practică a tehnologiilor existente pe piaţă. În primii 2 ani, VLOTTE a introdus 357 de vehicule electrice clienţilor, autorităţilor publice şi persoanelor private interesate. VLOTTE a instalat şi 139 de staţii de încărcare publice şi 3 încărcătoare rapide, a construit un sistem fotovoltaic pe suprafaţa de 1400 mp˛, pe acoperişului noului garaj şi au recondiţionat staţii de încărcare electrice deja existente.

În prezent VLOTTE a devenit o ramură de afaceri separată a societăţii publice de electrice. În ultimii 10 ani rezultatele atinse sunt impresionante: peste 4.500 de maşini electrice în total; peste 16% dintre maşinile nou înmatriculate în 2021 au fost maşini electrice; operarea a 530 de puncte de încărcare, 76 de încărcătoare rapide şi 10 încărcătoare de mare putere.

Proiectul Protheus este cel de al doilea exemplu de bună practică. Provine din Ungaria, oraşul Paks şi are ca obiectiv implementarea un sistem integrat, care să controleze fluxul de energie electrică din capacităţi de surse electrice regenerabile în funcţie de sarcina curentă pentru alimentarea reţelei sau stocarea energiei în baterii. Energia stocată poate fi vândută în timpul sarcinii de vârf sau utilizată în transport. Aceasta este o abordare integrată care leagă împreună aspectele privind producerea de electricitate şi utilizarea ei în transport public. Compania care implementează acest proiect se află în subordinea primăriei, iar odată ce va fi terminată infrastructura pentru integrarea reţelelor electrice inteligente, primăria îşi propune să opereze E-taxis, E-autobuze, sistem de partajare a bicicletelor electrice, E-feribot, E-dube pentru utilizare municipală, infrastructură de încărcare pentru autobuze şi pentru proprietarii de maşini private.

Planul de acţiune ce se va implementa în cadrul proiectului E-MOB vizează adaptarea exemplelor de bune practici în viitoarele programe de finanţare. Instrumentul politic viza pentru a fi îmbunătăţit a fost Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiţii 4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptărilor. Pentru că programul actual se află într-o fază de finalizare s-a făcut trecerea către POR 2021-2027, Prioritatea 4 – O regiune cu mobilitatea urbana durabilă.

Despre Interreg Europe

Programul INTERREG EUROPE urmăreşte îmbunătăţirea punerii în aplicare a politicilor şi programelor de dezvoltare regională, în principal a celor care au în vedere investiţii pentru creştere economică şi a locurilor de muncă şi, după caz, a celor de cooperare teritorială europeană, prin promovarea schimbului de experienţă şi a învăţării de noi politici de către actorii de interes regional. Pentru perioada 2014-2020, programul a avut un buget total de 359 de milioane de euro, din care 322,4 milioane de euro au fost alocate proiectelor de cooperare interregională, restul fiind defalcat pentru platforme de învăţare de politici publice (15,3 milioane de euro) şi asistenţă tehnică (21,3 milioane de euro). Acest program va continua şi în perioada 2021-2027, susţinând cooperare interregională în Europa.