Publicat: 11 Noiembrie, 2019 - 19:33
Share

Proiect de ORDIN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a OG 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul CTE, în perioada 2014-2020

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparentă decizională în administraţia publică, republicata, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei aduce la cunoştinţa publicului textul următorului proiect de act normativ: ORDIN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană, în perioada 2014-2020 aprobate prin Ordinul Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Ministrului finanţelor publice şi al Ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016.

Proiectul de act normativ a fost publicat în dată de 11.11.2019.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, la adresa de e-mail: [email protected], în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.