Publicat: 7 Ianuarie, 2020 - 11:41
Share

A fost publicată Legea nr. 192 din 2019, pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice. Această lege modifică şi completează Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române.

Astfel, de la sfârşitul lunii ianuarie, poliţiştii vor acţiona conform modificărilor legislative din domeniul ordinii şi siguranţei publice adoptate.

Conform acestor modificări, persoana condusă la sediul poliţiei are următoarele drepturi:

a) de a fi informată cu privire la motivele conducerii la sediul poliţiei;

b) de a fi informată cu privire la drepturile ce îi revin;

c) de a formula contestaţie împotriva dispunerii măsurii;

d) de a fi asistată de un avocat, potrivit legii, de a comunica direct cu acesta, în condiţii care să asigure confidenţialitatea, precum şi de a nu da nicio declaraţie fără prezenţa acestuia, cu excepţia comunicării datelor de identificare ori a unor informaţii necesare înlăturării unei stări de pericol iminent la adresa vieţii, sănătăţii sau integrităţii corporale a sa ori a altei persoane;

e) de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane desemnate de aceasta cu privire la măsura luată;

f) de a solicita informarea reprezentanţilor diplomatici ai statului de provenienţă, în cazul cetăţenilor străini;

g) de a fi consultată de un medic sau, pe propria cheltuială, de medicul indicat de aceasta;

h) de a comunica prin interpret sau prin intermediul unei persoane cu aptitudini de comunicare, în situaţia în care nu vorbeşte, nu înţelege limba română, nu se poate exprima sau prezintă handicap auditiv ori surdocecitate.

Aceste reglementări intră în vigoare la sfârşitul lunii ianuarie 2020.

Tag-uri Institutii: