Publicat: 25 Septembrie, 2016 - 18:43
Share

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 'Șerban Cantacazino' al județului Prahova aduce la cunoștința operatorilor economici, instituțiilor și unităților administrativ — teritoriale din județ, faptul că 16.08 — 01.09.2016, în Monitorul Oficial al României au fost publicate trei acte legislative cu incidență în domeniul securității la incendiu.  

Astfel, în data de 16 august 2016, în Monitorul Oficial nr. 628, a fost publicată Hotărârea de Guvern (H.G.) nr. 571/ 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/ sau autorizării privind securitatea la incendiu, care abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.739/ 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/ sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Una dintre modificările importante aduse de H.G. nr. 571/ 2016 constă în faptul că, valoarea de referință pentru suprafețele construite și desfășurate ale construcțiilor civile, industriale și spațiilor din construcții a fost mărită și corelată cu normativele tehnice în vigoare privind echiparea tehnică a construcțiilor cu instalații cu rol în asigurarea cerinței fundamentale de securitate la incendiu. Suprafețele de la care o construcție sau spațiu amenajat în construcții sunt obligatorii a fi avizate și autorizate, au fost stabilite și în funcție de riscurile pentru fiecare categorie și destinație a acestora din punct de vedere al securității la incendiu.

Sunt exceptate de la avizare privind securitatea la incendiu anumite construcții, sisteme de instalații, precum și anumite construcții sau amenajări temporare, care se supun direct autorizării privind securitatea la incendiu, dat fiind faptul că, etapa autorizării în aceste situații, poate asigura exercitarea unui control suficient pentru conformarea privind securitatea la incendiu.

Al doilea act normativ, Ordonanța nr. 17/ 2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 653 din 25.08.2016, prevede prorogarea termenului pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu, până la data de 30 iunie 2017.

Trebuie menționat faptul că, obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu revine beneficiarului investiției ori persoanei fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente. Totodată, până la data obținerii autorizației de securitate la incendiu, răspunderea pentru funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punct de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu revine exclusiv beneficiarilor investițiilor.

Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 129/ 2006 privind normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă a fost publicat în 1septembrie 2016, în Monitorul Oficial nr. 675.

Una dintre modificările aduse de actul normativ menționat rezidă în simplificarea procedurii de autorizare din punct de vedere al securității la incendiu, prin eliminarea expertizei tehnice pentru cerința fundamentală de securitate la incendiu a construcțiilor.

Compartimentul Informare și Relații Publice

Comunicat de presă - ISU Prahova