Publicat: 3 Iunie, 2016 - 12:45
Share

Începând cu după amiaza zilei de 2 iunie 2016 au căzut cantităţi de precipitaţii care au totalizat 134,8 la staţia Adjudul Vechi/Roman, 157,6 l/mp la staţia Roman/Moldova, 103,2 l/mp la staţia Ciuruc/Suşiţa, 154,7 Staţia Nicolae Bălcescu/Siret, 120,6 l/mp la staţia Feldioara/Berheci, şi 150 l/mp la staţia Tecuci/Tecucel, 100 l/mp la Goioasa/Trotuş.
În urma precipitațiilor, se înregistrează depășiri ale COTELOR DE APĂRARE la peste 21 de stații hidrometrice din bazinul Siretului, Oltului Superior şi Mureşului Superior, cu depășiri ale COTELOR DE PERICOL pe râul Trotuș la  Vrânceni (+2 CP) şi COTELOR DE INUNDAŢII la Tecuci (CI) şi Suseni (+79 CI).
La S.H. Helegiu, pe râul TAZLĂU, la ora 06:00, nivelul înregistrat se situa peste COTA DE ATENŢIE (+70 CA). În prezent, s-a înregistrat o scădere a cotelor cu 1.40 m, acestea situându-se mult sub nivelul înregistrat în ziua de 2 iunie 2016.
  
Se continuă monitorizarea secţiunilor podurilor pentru preîntâmpinarea blocajelor, în vederea diminuării efectelor fenomenelor şi îndepărtarea efectelor acestora. 
A.N.A.R. împreună cu S.C. Hidroelectrica S.A. asigură aplicarea prevederilor Regulamentelor de exploatare în condiţii de ape mari pentru asigurarea tranşelor de atenuare în acumulări, pe salba de acumulări de pe Siret: Galbeni – Movileni, și la toate acumulările din bazinele hidrografice Siret, Prut şi Olt,  acolo unde situaţia o impune. 

La această oră, se asigură atenuarea undei de viitură formată pe râul Trotuş, propagată în râul Siret, şi atenuată în acumulările Călimăneşti şi Movileni situate pe râul Siret.
Unităţile teritoriale ale ANAR acţionează, în continuare, prin formaţiile de intervenţie rapidă cu materiale şi utilaje. 
    În județul Brăila:
•    La Corbu Vechi, punct critic pe malul drept al Siretului, în dreptul localităţii Corbu Vechi, se intervine cu 1 buldoexcavator, 1 basculantă şi materiale din stocul de apărare geotextile 360 mp, 1000 saci mici şi 300 saci de mari dimensiuni.

În judeţul Harghita:
•    La Suseni, pe cursul superior al Mureşului, S.G.A. Mureş intervine cu Formaţiile de intervenţie Praid şi Suseni, cu utilajele terasiere din dotare;
După evaluarea situaţiei, în această dimineaţă, s-a dispus suplimentarea intervenţiei cu personalul de la Formaţia de Intervenţie Rapidă S.G.A. Mureş, cu materiale de apărare, echipamente şi utilaje din dotarea Centrului de Intervenţie Rapidă Mureş.

În continuare, se aplică prevederile Regulamentelor de exploatare în regim de ape mari pentru toate acumulările aflate în zonele vizate de avertizări și asigurarea tranșelor de atenuare prin pregolirea acumulărilor, acolo unde situația o impune.