5 octombrie 2022

Monitorizarea alegerilor parlamentare din Republica Kârgâză

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Participarea senatorului Radu-Mihai Mihail la Misiunea AP OSCE de monitorizare a alegerilor parlamentare din Republica Kârgâză

Senatorul Radu-Mihai Mihail, preşedintele Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE, a participat, în calitate de observator, la Misiunea AP OSCE de monitorizare a alegerilor parlamentare din Republica Kârgâză, care au avut loc duminică, 28 noiembrie a.c.

Misiunea internaţională de monitorizare electorală a reunit 351 de observatori din 41 de state. Pe lângă cei 55 de reprezentanţi ai AP OSCE, parlamentari şi membri ai staff-ului Adunării, au participat la observarea procesului electoral 283 experţi, pe termen lung şi scurt, din partea Biroului pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului al OSCE, precum şi 13 membri ai Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

Membrii Misiunii internaţionale au monitorizat alegerile în Bişkek şi în zonele adiacente (Lebedinovka, Kant, Shopokov, Sokuluk, Belovodskoe, Kaindly, Kara-Balta, Tokmok, Nizhne Chuysk, Ysyk-Ata, Kemin).

Senatorul Mihail a inspectat 10 secţii de votare din Bişkek, participând la diferite etape ale procesului de votare, respectiv deschiderea secţiei, desfăşurarea votării pe parcursul zilei, închiderea secţiei şi numărarea voturilor, întocmirea procesului-verbal şi afişarea rezultatelor.

Conform evaluărilor AP OSCE şi ale celorlalţi observatori internaţionali din partea OSCE/ODIHR şi ai APCE, alegerile au fost competitive, oferind numeroase opţiuni politice, dar a lipsit implicarea semnificativă a alegătorilor, din cauza unei campanii lipsite de energie, a modificărilor constituţionale care au slăbit autoritatea parlamentului, precum şi a unor modificări legislative ample legate de aspecte cheie ale alegerilor. Pentru aceste alegeri au fost înregistraţi 3,6 milioane de alegători, rata participării la vot fiind de 35%.

Concluziile observatorilor internaţionali relevă faptul că pregătirile electorale au fost gestionate eficient de autoritatea electorală, ziua de vot s-a caracterizat printr-o atmosferă paşnică iar procedurile au fost, în mare parte, respectate, membrii secţiilor de vot acţionând cu profesionalism şi dedicaţie. Cu toate acestea, au fost semnalate numeroase situaţii în care urnele de vot nu au fost sigilate corespunzător, secţiile de vot au fost supraaglomerate sau în secţii s-au aflat persoane al căror acces nu era autorizat. Prezenţa, în marea majoritate a secţiilor, a observatorilor din partea candidaţilor a făcut ca procesul electoral să fie mult mai transparent.

Deşi trecerea la un sistem electoral mixt în Republica Kârgâză a avut drept scop promovarea pluralismului, observatorii au constatat că aceasta a avut un impact negativ asupra participării şi reprezentării femeilor în întreaga ţară.

A ieşit în evidenţă importanţa procesului de monitorizare electorală, din perspectiva angajamentelor şi standardelor internaţionale în materie de alegeri democratice, asumate de Republica Kârgâză, dinaintea alegerilor, în perioada în care jocul democratic poate fi distorsionat, precum şi importanţa globală a activităţii OSCE şi a celorlalte instituţii implicate în urmărirea dezvoltării şi menţinerii democraţiei.