Publicat: 12 Iulie, 2014 - 12:17
Curtea de Apel Bucuresti

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) arată că suspendarea normelor de aplicare a Legii câinilor fără stăpân ar contrazice actul normativ în ceea ce priveşte persoanele juridice cu care autorităţile locale pot încheia contracte pentru gestionarea problemei maidanezilor.

Judecătorilii CAB subliniează că contractele încheiate de autorităţile locale cu persoane juridice care nu sunt asociaţii sau fundaţii, contrar prevederilor Legii gestionării câinilor fără stăpân (OUG 155/2001 modificată prin Legea 258/2013), sunt lovite de nulitate.

Motivarea arată că normele de aplicare a OUG încalcă ordonanţa: "Definiţia prevăzută la art. (2) lit. n) din Norme contravine dispoziţiei legale care permite concesionarea serviciilor de gestionare numai către organizaţiile pentru protecţia animalelor (asociaţii si fundaţii) întrucât prevede ca această concesionare se poate face şi către alte persoane juridice în afara organizaţiilor pentru protecţia animalelor".

"În măsura în care nu s-ar lua măsura suspendării actului normativ contestat, s-ar ajunge la situaţia în care contractele încheiate cu terţe persoane în vederea realizării serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân să fie lovite de nulitate, cu consecinţe financiare asupra patrimoniului autorităţilor publice locale şi nu numai", arată procurorii CAB.
"Menţinerea în vigoare a HG nr. 1059/2013 ar permite plasarea adăposturile publice pentru câinii fără stăpân şi pe raza unităţilor administrativ-teritoriale aflate în vecinătate, deşi astfel se încalcă legea prin care s-a prevăzut obligaţia fiecărei unităţi administrative-teritoriale de a înfiinţa servicii de gestionare şi adăposturi publice, de a gestiona această problemă local, în raport de nevoile comunităţii respective", se arată în motivare.

Instanța mai arată că înfiinţarea adăposturilor publice pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale învecinate va duce la o serie întreaga de consecinţe financiare.

"O asemenea măsură ar determina stabilirea unor raporturi juridice, implicând situaţia juridică a terenului, edificarea adăpostului, sursele de finanţare, drepturile de administrare, personalul angajat, dimensionarea adăposturilor (logistic, uman etc) faţă de problematica particulară a câinilor fără stăpân din unitatea administrativ teritorială respectivă", se mai arată în motivare.