Publicat: 29 Mai, 2020 - 10:34
Share

Muzeul Naţional de Istorie a României va fi deschis pentru public luni, 1 iunie 2020, de Ziua Internaţională a Copilului, conform programului obişnuit de vizitare 10:00 - 18:00.

Cu această ocazie, de ziua lor, copiii vor beneficia de gratuitate.

Accesul în muzeu se va face cu respectarea unui set de reguli stabilite conform Ordinului de Ministru nr. 2855 din 15/05/2020, menite să contribuie la protecţia vizitatorilor şi a personalului muzeului, şi anume:

- se permite accesul vizitatorilor numai în condiţiile purtării obligatorii a măştii individuale şi după verificarea temperaturii de către reprezentantul muzeului; nerespectarea acestor prevederi conduce la refuzul accesului;

- accesul este permis în grupuri de maximum 3 persoane (cu excepţia familiilor cu 2 sau mai mulţi copii);

- accesul grupurilor se face la un interval de 5 minute; persoanele şi grupurile care au realizat programări, telefonic sau prin e-mail, având prioritate;

- atât la intrarea în muzeu, cât şi în expoziţii se vor utiliza dozatoarele cu dezinfectant;

- căile de acces, precum şi sensul de circulaţie în interiorul muzeului au fost diferenţiate conform semnalizărilor de separare a fluxurilor: intrare / ieşire, iar spaţiul expoziţional delimitat prin realizarea unor trasee pe care publicul este rugat să le urmeze. De asemenea, vizitatorii sunt sfătuiţi să respecte instrucţiunile personalului.

- în interiorul muzeului se va păstra distanţa de 1,5 metri între vizitatori;

- vizita va fi limitată la un interval de timp de cel mult 2 ore;

- în spaţiul expoziţional se pot afla concomitent 100 de persoane. Accesul de noi vizitatori va fi permis gradual şi progresiv, pe măsură ce persoanele care au vizitat expoziţiile au părăsit muzeul;

- în intervalul orar 13.30 -14.00 se va realiza igienizarea spaţiului expoziţional;

Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR), inaugurat în anul 1972, este una dintre instituţiile reprezentative ale culturii româneşti. Muzeul este adăpostit într-o clădire monument istoric, denumită în trecut Palatul Poştelor, aflată în cuprinsul vechiului centru istoric al Bucureştiului. Clădirea a fost construită între 1894-1899, pe baza planurilor arhitectului Al. Săvulescu (1847-1902), având drept sursă de inspiraţie Palatul poştelor federale din Geneva.

MNIR deţine un bogat patrimoniu (incluzând peste 650.000 piese, un număr care sporeşte anual şi între care se numără obiecte remarcabile), organizat în următoarele colecţii: ceramică, lapidarium-tegularium, numismatică, filatelie, medalistică-sigilografie, tezaur, manuscrise, tipărituri, artă plastică, artă decorativă, fototecă istorică, stampe, hărţi, metal, armament şi echipament, textile şi mobilier.

În prezent, MNIR prezintă publicului două mari expoziţii permanente - Tezaur Istoric şi Lapidarium - Copia Columnei lui Traian, precum şi o serie de expoziţii temporare: Aurul împăraţilor chinezi. Podoabe regale din perioada Wanli, dinastia Ming - Colecţia Dong Bo Zhai, 1989 - 30 de ani după, precum şi micro-expoziţia Omnia Amor Vincit! Avatarii iubirilor de odinioară
În sala Tezaurului Istoric sunt expuse peste 3.000 de piese deosebite (unele unicat), realizate din metale şi pietre preţioase aparţinând unor civilizaţii care au existat - de-a lungul timpului - pe teritoriul actual al ţării noastre sau ilustrând evenimente şi activitatea unor personalităţi istorice din vremurile trecute. Coroana de Oţel a regilor României, coroana Reginei Maria, brăţările din aur ale dacilor, coiful de la Coţofeneşti, rhytonul de la Poroina Mare, Tezaurul de la Pietroasele, Tetraevangheliarul de la Mănăstirea Horeze sau perechea de statuete antropomorfe neolitice descoperite la Cernavodă - "Gânditorul" şi "Femeie şezând"sunt doar câteva dintre piesele care pot fi admirate aici.

Expoziţia permanentă Lapidarium este amenajată într-o clădire special construită la sfârşitul anilor '60 ai secolului trecut, astfel încât să poată fi expusă aici copia la scară naturală a bazei Columnei lui Traian şi copii după scenele reprezentate pe acest monument excepţional al antichităţii, cât şi monumente epigrafice şi arhitectonice datând din epoca antică şi din Evul Mediu, toate plasate într-o expunere cronologică. Astfel, sunt prezentate monumente civile (acte, decrete, monumente onorifice), religioase (monumente funerare şi votive), sculptură şi elemente decorative şi de arhitectură.
Prin colecţiile sale, Muzeul Naţional de Istorie a României deţine un fond foarte valoros de bunuri de patrimoniu mobil care ilustrează toate perioadele semnificative din trecutul poporului român, cât şi din vremea unor civilizaţii care au existat în vechime pe actualul teritoriu al ţării noastre.

Tariful de acces pentru vizitarea expoziţiilor este de 20 lei pentru adulţi şi 10 lei pentru seniori.

Magazinul muzeului are o ofertă bogată de produse cum ar fi cărţi de specialitate, cataloage, albume, replici ale pieselor de patrimoniu aflate în colecţiile noastre şi suveniruri dintre cele mai diverse.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să contactaţi Secţia Relaţii Publice - e-mail: pr.mnir@gmail.com.