Publicat: 7 Decembrie, 2017 - 09:15

Muzeul 'Vasile Pârvan' Bârlad are deosebita bucurie de a organiza o nouă expoziție cu tematică arheologică în colaborare cu, Muzeul de Istorie 'Paul Păltănea' Galați și Muzeul de Istorie 'Teodor Cincu' Tecuci.

Expoziția cuprinde 114 piese, ceramică, obiecte de podoabă, de toaletă, din siturile de la Poiana (Piroboridava), jud. Galați, Bârlad-Valea Seacă, Bogdănești-Fălciu, Pogonești-La Movilă și Polocin-Islaz, jud. Vaslui, reprezentând importuri romane efectuate de populațiile autohtone.

Cea mai mare parte a inventarului provine din situl de la Barboși-Tirighina, Galați, jud. Galați. Bărboși (sau Barboși) fostă localitate de sine stătătoare, situată la sud-vest de vatra orașului Galați, este inclusă în prezent în perimetrul municipiului dunărean. Pe înălțimea Tirighina au fost descoperite: vestigii din epoca bronzului, cult. Monteoru, fazele Ic2, Ic3; vestigii din Hallstatt-ul târziu sec.VI-V a.Chr; o cetățuie geto-dacică cu 3 niveluri de locuire, sec.II a.Chr.—sec.I p.Chr.; un castellum roman, sec.II-III p.Chr. cu trei niveluri; un castrum. La sud și sud-est de castellum se afla așezarea civilă și la vest și nord necropole. Un alt castellum de pământ a fost descoperit la est de înălțimea Tirighina.

Trupele care au staționat la Bărboși sunt: vexillationes din Legio I Italica și Legio V Macedonica; Cohors II Mattiacorum; Classis Flavia Moesica; Numerus Exploratorum Pannoniorum (?). Deși distrusă de construcții moderne, au putut fi reconstituite parțial terasele incintelor principalelor complexe. Au fost descoperite complexe de cult, funerare, materiale arheologice deosebite.

Este atestată, de asemenea, prezența unor divinități greco-elenistice, romane, orientale, ca și prezența primilor creștini. Punct strategic al limesului transdanubian al Moesiei Inferior, antrepozit de mărfuri în preajma vărsării Siretului în Dunăre, aflat și pe drumul de legătură între Moesia Inferior și Dacia, Bărboși a fost un însemnat focar de romanitate.

Vernisajul va avea loc duminică, 10 decembrie 2017, ora 1100, la sediul central al muzeului din str. Vasile Pârvan, nr. 1.