18 august 2022

„Necenzurat”, proiect de prevenirea consumului de droguri în şcoli

Distribuie pe rețelele tale sociale:

 

„NECENZURAT”, PROIECT DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE DROGURI, IMPLEMENTAT DE ANA ÎN ŞCOLILE DIN ROMÂNIA

Agenţia Naţională Antidrog (ANA), împreună cu Ministerul Educaţiei, continuă, implementarea cu succes a proiectului „Necenzurat”, proiect de prevenirea consumului de droguri în şcoli, cunoscut la nivel internaţional ca proiectul „UNPLUGGED”, destinat adolescenţilor cu vârste cuprinse între 12 şi 14 ani.

Acest proiect are ca scop dezvoltarea de abilităţi de viaţă, necesare luării unor decizii informate, corecte şi responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool şi droguri, în rândul elevilor din grupa de vârstă menţionată mai sus, cuprinzând trei părţi (cunoştinţe şi atitudini, abilităţi interpersonale şi abilităţi intrapersonale), divizate în 12 lecţii săptămânale (cu structură standard).

Proiectul face parte dintre exemplele de bune practici ale European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) în domeniul prevenirii consumului de droguri în mediul şcolar şi se desfăşoară în România, fără întrerupere, începând cu anul 2009.

În cadrul acestui proiect, sunt tipărite caiete pentru elevi, ghiduri metodice pentru specialiştii ANA şi cadrele didactice care desfăşoară lecţiile „Necenzurat”, precum şi seturi de 47 cartonaşe cu întrebări şi răspunsuri despre droguri şi efectele consumului, ca materiale de sprijin pentru desfăşurarea activităţilor.

Până în prezent, peste 60.000 de elevi de 12-14 ani din ţara noastră au fost beneficiarii celor 12 lecţii ale proiectului, urmând ca, în anul şcolar 2021 – 2022, acestora să li se alăture cel puţin 10.000.

Cele mai recente cercetări au arătat faptul că, pentru cei mai mulţi adolescenţi, consumul de droguri este parte a unui stil de viaţă. Aceasta înseamnă că există o importantă influenţă socială asupra consumului de tutun, alcool sau alte droguri. Noile forme de prevenire utilizează programe de instruire bazate pe abilităţi sociale, unde comportamentele sociale sunt introduse şi exersate, ajutând astfel la creşterea rezistenţei în faţa presiunii grupului de egali, la îndemnul de a consuma droguri.

Astfel, proiectul încorporează activităţi care se axează pe: gândirea critică, luarea deciziilor, conştientizare, rezolvarea de probleme, gândirea creativă, comunicarea eficientă, empatia, gestionarea emoţiilor şi a stresului, credinţele normative, cunoaşterea efectelor diferitelor substanţe etc.

Scopul acestei abordări este de a dezvolta, în rândul elevilor de 12-14 ani, aptitudini specifice şi resurse de care au nevoie pentru a rezista influenţelor sociale, de a înţelege corect cunoştinţele despre droguri şi efectele lor asupra sănătăţii individuale şi colective.

Proiectul face parte din categoria „prevenire universală”, integrând metode interactive, precum jocul de rol sau brainstorming-ul, activităţi individuale sau de grup şi având şi o componentă pentru părinţi.

COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE