26 octombrie 2021

Necesitatea introducerii dezvoltării personale şi consilierii în şcoli

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Concluziile analizei iniţiale aferente primei etape din Studiul de impact realizat în cadrul proiectului ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educaţie

Necesitatea introducerii dezvoltării personale şi consilierii în şcoli este subliniată de rezultatele obţinute în urma Studiului „Abandonul şcolar, provocări şi problematică – Analiza iniţială a situaţiei din judeţele Prahova şi Neamţ privind nevoile legate de continuarea studiilor, bullying, incluziunea socială a elevilor cu CES în cazul claselor terminale de gimnaziu”, realizat de Rodica-Corina Andrei, Sociolog şi Doctor în Ştiinţe Politice, pentru Asociaţia GO AHEAD, în cadrul proiectului „ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educaţie”.

Scopul analizei iniţiale a fost să ofere o imagine mai clară asupra situaţiei la nivelul comunităţilor şcolare în ceea ce priveşte percepţia elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor referitoare la provocările abandonului şcolar, absenteismului, educaţiei incluzive şi fenomenului Bullying.

19 directori de şcoli şi experţi în educaţie, 697 de părinţi, 276 cadre didactice, 873 de elevi din ciclu secundar inferior(cu precădere clasele a VI-a şi a VII-a) din 19 unităţi şcolare din judeţele Prahova şi Neamţ, din mediul rural şi urban au răspuns la chestionare sau au participat la interviuri. Instrumentele de cercetare folosite au fost: Chestionar pentru cadre didactice, Chestionar pentru părinţi, Chestionar pentru elevi şi Grilă de interviu semistructurat pentru directori şi experţi în educaţie.

Principalele concluzii ale studiului sunt:

Situaţia în educaţie, la nivel de clivaj între mediul rural şi mediul urban se deteriorează, ne raportăm încă la o „Românie educată cu două viteze”, copiii din mediul rural au acces redus la educaţie, din diverse cauze: sărăcie, drumul prea lung până la şcoală, nevoia ca ei să facă munci în gospodărie. Cadrele didactice consideră că „Egalizarea diferenţelor dintre mediul urban şi rural” este o provocare pentru sistemul educaţional, iar peste 40% dintre ei au spus că elevii din mediul rural au acces dificil şi foarte dificil la resurse educaţionale şi consiliere profesională. În acelaşi timp, peste 50% dintre părinţi au selectat această categorie de elevi ca având un acces dificil şi anevoios la sistemul de învăţământ.

Consilierea personală şi profesională, la nivelul şcolii este un subiect menţionat ca necesitate de către toate categoriile intervievate – elevi, părinţi şi cadre didactice, cu impact important asupra abandonului şcolar, absenteismului, incluziunii şi combaterii bullyingului. Mare parte dintre elevi (69,2%) spun că simt nevoia să stea de vorbă cu cineva cu privire la viitorul lor profesional, iar 61,9% dintre elevii respondenţi consider că au nevoie de îndrumare în legătură cu traseul şcolar. Conform răspunsurilor, 79,2% dintre elevi spun că nu au participat la vreun program de consiliere profesională vreodată, iar 65,9% au zis că le-ar plăcea să participe. În mod cert, nevoia lor de a fi îndrumaţi spre un anumit traseu profesional poate fi corelată cu lipsa de participare la programe de consiliere. Pe de altă parte, aproape toate cadrele didactice chestionate (94,2%) sunt de părere că elevii lor au nevoie de consiliere profesională. Astfel, 35,4% dintre ele spun că doar câţiva dintre elevii lor sunt hotărâţi în ceea ce priveşte ce vor face după finalizarea cursurilor gimnaziale, în timp 31% dintre ei spun că de fapt foarte puţini sunt decişi în legătură cu viitorul lor şcolar/profesional. Părinţii, la rândul lor, sunt însă de acord în proporţie de 83,2% cu participarea copiilor lor la activităţi de consiliere şi dezvoltare personală.

În opinia cadrelor didactice (92,4%), abandonul şcolar reprezintă o problemă în învăţământul românesc. Principalele cauze ale abandonului şcolar sunt reprezentate de problemele în familie (40,8%), motivaţia şcolară redusă şi lipsa de interes (33,2%) şi problemele financiare (14,8%).

Referitor la traseul profesional pe care doresc să îl aleagă după finalizarea gimnaziului, se remarcă faptul că elevii sunt indecişi când vine vorba de viitorul lor, 88,4% dintre elevi spun că doresc să depună dosarul la liceu sau la o şcoală profesională după ce finalizează gimnaziu, însă doar 56,1% ştiu ce liceu/şcoală profesională doresc să urmeze. Dacă nu ar intra la o şcoală profesională sau liceu, 63,2% dintre elevi nu ştiu ce vor face, iar puţini (17,2%) ar vrea să muncească, deşi ar face muncă necalificată, iar vârsta este mică pentru a avea un loc de muncă stabil.

În ceea ce priveşte educaţia incluzivă, se remarcă o penurie de măsuri coerente pentru ca acest concept să fie implementat real în şcolile de masă. Un punct nevralgic este lipsa profesorului de sprijin din majoritatea unităţilor şcolare, mai ales din mediul rural. Mai mult de jumătate dintre cadrele didactice chestionate (55,6%) sunt de părere că personalul puţin specializat în lucrul cu ei reprezintă cea mai mare problemă, cât şi metodele reduse de lucru cu aceşti copii aflate la dispoziţia cadrelor didactice. Peste 50% dintre ei consideră că elevii cu CES şi/sau dizabilităţi sunt marginalizaţi de ceilalţi elevi.

Fenomenul bullying -ului este prezent în şcolile din cele două judeţe, la fel cum se întâmplă la nivelul ţării, însă el are efecte vizibile şi invizibile. Mai mult de o treime dintre elevi- 38,6% au răspuns afirmativ când au fost întrebaţi dacă au simţit vreodată că au fost marginalizaţi de colegi, în timp ce 53,7% dintre ei au spus că alţi colegi au fost marginalizaţi de colectiv din diverse motive. Întrebaţi dacă au jignit/înjosit/ atacat fizic sau în mediul online vreun coleg(ă) vreodată, 27,3% au dat un răspuns afirmativ, în timp ce aproape 41,1% dintre elevi mărturisesc că au fost jigniţi, ofensaţi, atacaţi fizic sau în mediul online de alţi colegi. Doar 29,3% spun că au vorbit cu cineva despre astfel de incidente. Dintre ei, 20,6% au declarat că au vorbit cu părinţii. În paralel, răspunsurile părinţilor arată că gravitatea situaţiei nu este la nivelul potrivit de conştientizare, întrucât au afirmat doar 10,9% dintre ei că copiii lor au jignit/ofensat/ atacat fizic sau în mediul online un alt(ă) coleg(ă), iar doar 28,4% au declarat că copilul lor a fost victimă a bullyingului.

Studiul „Abandonul şcolar, provocări şi problematică – Analiza iniţială a situaţiei din judeţele Prahova şi Neamţ privind nevoile legate de continuarea studiilor, bullying, incluziunea socială a elevilor cu CES în cazul claselor terminale de gimnaziu” este disponibil în întregime în format PDF, la finalul articolului.

Proiectul „ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educaţie” beneficiază de un grant în valoare de 1.120.896 euro oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de incluziune socială a elevilor şi accesul la o educaţie de calitate, echitabilă şi incluzivă în judeţele Prahova şi Neamţ prin măsuri specifice de care beneficiază peste 650 elevi aflaţi în situaţie de risc din 19 şcoli, 200 părinţi/tutori şi membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic şi 100 de persoane din alte grupuri secundare (elevi, părinţi, alţi membri ai comunităţii) contribuind astfel pe termen lung la creşterea inteligentă şi incluzivă a României. Proiectul este implementat în parteneriat de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova (PP- promotor de proiect), Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ (P1), Asociaţia GO-AHEAD (P2) şi Art for Change Foundation din Norvegia. Informaţii actualizate despre proiectul ZEST4EDU- O nouă perspectivă în educaţie sunt disponibile pe pagina oficială a proiectului: https://www.facebook.com/zest4edu.

Despre Asociaţia GO-AHEAD

Asociaţia GO-AHEAD este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în august 2017 a cărei Misiune este schimbarea la nivel educaţional (şanse egale la educaţie, incluziune socială, creşterea calităţii actului educaţional). Furnizor autorizat de formare, de informare şi consiliere profesională, Asociaţia GO AHEAD susţine DEZVOLTAREA PERSONALĂ şi propune un CONCEPT INOVATOR pentru îmbunătăţirea rezultatelor educaţionale, profesionale şi personale. Promovăm activ educaţia de calitate punând accent pe importanţa dezvoltării abilităţilor socio-emoţionale şi pe integrarea tehnologiei în procesul educaţional formal şi non-formal prin activităţi de formare dedicate adulţilor, profesorilor şi viitorilor consilieri, respectiv prin activităţi de consiliere şi dezvoltarea de competenţe socio-emoţionale dedicate copiilor.