Publicat: 19 Noiembrie, 2019 - 13:04
Share
Culege roadele activității depuse de Petre Daea

Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a participat în data de 18 noiembrie 2019 la reuniunea Consiliului de miniştri AGRIFISH, care a avut loc la Bruxelles. În cadrul Consiliului au avut loc deliberări legislative privind pachetul de reformă a PAC post-2020 şi regulamentele privind normele tranzitorii în domeniul PAC.

De asemenea, s-au desfăşurat informări şi schimburi de opinii cu privire la următoarele subiecte: dificultăţile din sectorul apiculturii, continuarea creşterii importurilor de orez Japonica în Uniunea Europeană, importurile excesive de porumb din Ucraina, acordul privind indicaţiile geografice UE-China.

Ministrul Nechita Adrian Oros a afirmat că sunt necesare dezbateri suplimentare privind propunerea Preşedinţiei de introducere a unui procent comun pentru cei doi piloni ai PAC, pentru a stabili dacă propunerea poate reprezenta o soluţie în contextul obiectivelor crescute de mediu şi climă. De asemenea, ministrul a evidenţiat utilitatea unei liste a intervenţiilor de mediu care să fie utilizată de statele membre şi fermieri la aplicarea eco-schemelor, afirmând că este dificilă exprimarea unei opinii fără a cunoaşte detaliile necesare pentru implementarea acestei recomandări.

Totodată, ministrul a susţinut că România este de acord cu extinderea tipurilor de intervenţii care contribuie la obiectivele de mediu şi climă, dar nu agreează eliminarea celor deja propuse de Comisie, de exemplu plăţile directe decuplate.

Adrian Oros a declarat că România salută prezentarea de către Comisie a propunerii de regulament privind normele tranzitorii la următoarea perioadă de programare, precum şi a celei privind disciplina financiară, considerând că un an este insuficient având în vedere stadiul negocierilor viitoarei PAC.

De asemenea, ministrul a relevat importanţa menţinerii tuturor intervenţiilor din actualele regulamente, inclusiv ajutoarele naţionale de tranziţie la nivelul anului 2020, respectiv 50% pentru a respecta cu adevărat principiul legislaţiei tranzitorii. În aceste context, ministrul Oros şi-a arătat susţinerea faţă de declaraţia iniţiată de Bulgaria cu privire la ajutorul naţional de tranziţie care, printre altele, permite statelor membre care aplică SAPS să poată susţine şi sectorul zootehnic. În ceea ce priveşte FEADR, oficialul român a transmis că propunerea Comisiei reprezintă un bun punct de plecare în discuţiile privind reglementarea posibilităţii de a extinde perioada de aplicabilitate a actualelor programe de dezvoltare rurală pentru anul 2021, cât şi cele privind modalitatea în care va fi asigurată tranziţia pentru cheltuielile aferente măsurilor din programele de dezvoltare rurală 2014-2020 în viitorul Plan Strategic.

Cu ocazia Consiliului AgriFish, ministrul Oros a primit din partea comisarului Phil Hogan două certificate ce reprezintă dovada înregistrării în Registrul Denumirilor de Origine Protejate şi al Indicaţiilor Geografice Protejate pentru produsele "Telemea de Sibiu" şi "Cârnaţi de Pleşcoi", recent recunoscute la nivel european în urma demersurilor făcute de precedenta admnistrație.

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: