19 august 2022

Neurotrauma Treatment Simulation Center (NTSC) dezvoltă noi performeri în neurologie

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Program educaţional unic pentru profesioniştii din domeniul neurotraumatologiei în Centrul de simulare a tratamentului traumatismelor cranio cerebrale din Viena

Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară (AMN), în parteneriat cu patru mari institute medicale din Austroia şi Federaţia Europeană a Societăţilor de Neuroreabilitare (EFNRS), a dezvoltat şi implementat în premieră un program educaţional unic pentru profesioniştii din domeniul neurotraumatologiei la Centrul de simulare a tratamentului pentru traumatismele cranio cerebrale (TCC) din Viena, program la care a participat şi delegaţia României, compusă din trei medici specialişti neurologi.

La doar câteva zile de la încheierea Celui de-al XIX Congres al Academy for Multidisciplinary Nuerotraumatology (AMN), eveniment care a reunit peste 500 de cercetători, medici primari şi specialişti, precum şi medici rezidenţi din 18 ţări, AMN a implementat , în premieră internaţională, programul NTSC dedicat îmbunătăţirii substanţiale a actului medical neurologic în tot ceea ce priveşte tratarea traumatismelor cranio cerebrale.

Astfel, pe parcursul celor cinci zile ale NTSC, 18 medici neurologi din Filipine, Mexic, Egipt, Polonia, Slovacia şi România au participat la acest program educaţional de perfecţionare medicală condus de reputaţi profesori din Germania şi Austria precum Helmut Trimmel, Christian Matula, Johannesc Leitgeb, Andreas Winkler şi Peter Lackner.

„Noul program de instruire şi perfecţionare medicală neurologică al Academiei de Neurotraumatologie Multidisciplinară este unul complex şi complet din perspectiva tratării traumatismelor cranio cerebrale şi este menit să dezvolte substanţial abilităţile cursanţilor şi totodată să consolideze informaţiile şi tehnicile medicale pe care aceştia şi le-au însuşit până la momentul NTSC care de altfel, oferă şi un bun prilej medicilor delegaţi aflaţi în acest program să-şi împărtăşească experienţa clinică şi totodată să dezvolte şi un alt proiect important al AMN, PRESENT-registrul internaţional al pacienţilor cu traumatisme cranio cerebrale ” a declarat Prof. Dr. Dafin Mureşanu, secretarul general al World Academy for Multidisciplinary Neurotraumatology (WAMN) şi preşedinte al Federaţiei Europene a Societăţilor de Neuroreabilitare (EFNRS).

Trei medici români au participat la primul proiect NTSC

Totodată, având suportul Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) şi al Federaţiei Europene a Societăţilor de Neuroreabilitare (EFNRS) al căror preşedinte este Prof.Dr. Dafin Mureşanu, tinerii medici neurologi români, Dr.Iulia Vădan, Dr. Victor Dabala şi Dr. Vlad Adrian Pădurean au participat la acest program inovativ, pentru a-şi dezvolta abilităţile în tratarea traumatismelor cranio cerebrale, însuşindu-şi astfel cele mai noi şi performante tehnici de abordare medicală neurologică.

„Neurotrauma Treatment Simulation Center (NTSC) a pus, în primul rând, accentul pe multidisciplinaritatea echipei medicale ca factor determinant în eficientizarea tratamentului şi a recuperării pacienţilor care au suferit un traumatism cranio-cerebral şi totodată, în cadrul programului s-au construit noi direcţii de abordare în ceea ce priveşte îmbunătăţirea substanţială a actului medical aferent acestor pacienţi prin soluţia inovatoare pe care o oferă PRESENT – primul registru internaţional dedicat patologiei cerebrale traumatice, reprezentanţii celor şase delegaţii internaţionale exprimându-şi încântarea şi dorinţa de a implementa cu rapiditate noua soluţie PRESENT în sistemele medicale din ţările lor de provenienţă, pentru a avea o mai bună evidenţă a cazurilor şi o mai bună colaborare între unităţile spitaliceşti pentru eficientizarea tratamentului acestor pacienţi” a declarat medicul specialist neurolog, Iulia Vădan.

„Ca un rezultat al participării mele la NTSC, am întâlnit delegaţii diverse din punct de vedere cultural, dar care se confruntă cu probleme legate de acelasi obiectiv: Strângerea calitativă a datelor legate de traumatismele cranio-cerebrale. Printr-un efort comun, consider că implementarea registrului PRESENT este evenimentul cel mai important pentru evoluţia managmentului modern, multidimensional al TCC” a precizat medicul rezident neurolog , Victor Dabala.

La rândul său, medicul rezident neurochirurg, Vlad Adrian Pădurean a subliniat că „experienţa NTSC Viena m-a învăţat să privesc îngrijirea pacientului şi din punctul de vedere al colegilor din specialităţile medicale conexe neurochirurgiei şi cu siguranţă că în cele 5 zile ale programului am reuşit să-mi lărgesc orizontul profesional, iar pentru aceasta le rămân foarte recunoscător organizatorilor şi iniţiatorilor acestui amplu proiect”.

Obiectivele Neurotrauma Treatment Simulation Center (NTSC)

Pe parcursul celor 5 zile ale NTSC, cursanţii au traversat mai multe etape de lucru, într-un training complex care implică noi abordări medicale din perspectiva tratării pacienţilor cu traumatisme cranio cerebrale post neurotraumă. Astfel, NTSC a îmbinat partea teoretică cu cea practică, cursanţii fiind instruiţi atât în centrul de simulare a tratamentului aferent TCC şi de reabilitare terapeutică din Viena, cât şi prin cursurile inedite atât din perspectivă cazuistică şi a cercetării ştiinţifice medicale, cât şi din cea organizatorică în tot ceea ce priveşte dezvoltarea conceptelor de tratament interdisciplinar şi a planurilor de implementare a acestor noi noţiuni specifice în sistemele medicale ale ţărilor incluse în programul NTSC.

Periodic, echipe multidisciplinare din 6 ţări vor dezvolta o înţelegere comună pentru nevoile complexe ale pacienţilor cu TCC pentru fiecare etapă a tratamentului în care aceştia vor fi integraţi. Se va pune accentul pe abordarea inovativă a tratamentelor în sfera tulburărilor cognitive, comportamentale şi depresive în îngrijirea acută, precum şi pe acordarea celor mai importanţi indicatori de calitate ai îngrijirii medicale şi integrarea şi monitorizarea pacienţilor prin capabilitatatea şi extensia registrului PRESENT.

Dezvoltarea continuă şi accelerată a colaborării între medicii specialişti implicaţi în „lanţul de recuperare” al pacientului – şi formarea echipelor medicale multidisciplinare sunt alte obiective prioitare ale NTSC.

De altfel, potrivit AMN munca în echipă multidisciplinară şi creşterea gradului de conştientizare cu privire la importanţa urmăririi pe termen lung a evoluţiei pacienţilor cu TCC sunt principalele obiective ale programului NTSC, iar ciclic , 6 delegaţii de ţară vor fi invitate să participe cu 3 medici cu experienţă implicaţi în activitatea medical curentă în lanţul de tratament după neurotraumă. La sfârşitul programului, fiecare delegaţie de ţară va prezenta un plan privind modul în care poate fi implementat un tratament multidisciplinar al neurotraumatismului.

Programul NTSC este realizat de Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară (AMN), în parteneriat cu patru instituţii de sănătate de top din Viena şi susţinut de Federaţia Europeană a Societăţilor de Neuroreabilitare (EFNRS) şi are ca principal obiectiv formarea unor echipe medicale multidisciplinare internaţionale care se vor concentra , prin abordări inovative, către recuperarea pacientului cu TCC.

Sursa foto Pixabay